UPOZORNENIE PRE INVESTOROV - ZMENA BANKOVÝCH ÚČTOV PRE INVESTÍCIE DO PRODUKTOV PIONEER INVESTMENTS

V súvislosti so vznikom novej banky UniCredit Bank Slovakia, a.s. zlúčením bývalých bánk - UniBanka, a.s. a HVB Bank Slovakia, a.s., dochádza, mimo iné, od 2. apríla 2007 ku zmenám bankových účtov určených pre investície do produktov Pioneer Investments, ktoré ostávajú vedené v UniCredit Bank.

Prosíme poznamenajte si tieto nové bankové účty
pre jednorázové investície do akéhokoľvek fondu:
Bankový prevod v SKK na SKK účet
6626183002/1111, IBAN SK2811110000006626183002

Bankový prevod v EUR (či inej voľne zmeniteľnej mene) na EUR účet
6626183045/1111, IBAN SK3111110000006626183045

Bankový prevod v USD (či inej voľne zmeniteľnej mene) na USD účet
6626183096/1111, IBAN SK1211110000006626183096

pre investície do Programu pravidelného investovania RYTMUS:
Bankový prevod v SKK na SKK účet
6626183002/1111, IBAN SK2811100006626183002

Nový kód banky je 1111.

Súčasných klientov si dovoľujeme požiadať o prenastavenie týchto investičných účtov vo svojich trvalých príkazoch.
Pôvodné bankové účty a kód banky budú funkčné len do 30. júna 2007. Po tomto termíne sa budú platby vracať ako nespracovateľné.


Vopred ďakujeme za pochopenie,
Pioneer Investments v SR