HVB BANK PRINÁŠA SVOJIM KLIENTOM UŽ AJ PODIELOVÉ FONDY PIONEER INVESTMENTS

10. októbra 2006

HVB Bank Slovakia a. s. (HVB Bank) a skupina Pioneer Investments SR, obe patriace do skupiny UniCredit Group, pristúpili k nadviazaniu úzkej spolupráce v oblasti poskytovania investičných produktov. Od októbra 2006 si môžu klienti HVB Bank na ktoromkoľvek obchodnom mieste vybrať z komplexnej škály fondov Pioneer Funds, čím sa im otvárajú nové možnosti zhodnotenia ich finančných prostriedkov.

V poradenskej ponuke bankových konzultantov spoločnosti HVB Bank budú všetky podielové fondy distribuované Pioneer Investments v SR, ktoré umožňujú investovať s rôznymi výnosovo-rizikovými profilmi a umožňujú vytvárať riešenia v korunách, eurách či amerických dolároch. Okrem existujúceho portfólia investičných fondov si tak klienti HVB Bank budú môcť vybrať z výrazne rozšírenej ponuky. Táto nová spolupráca vznikla vďaka začleneniu HVB Bank do skupiny UniCredit Group, čo pre klienta prináša výhody formou prístupu k novým produktom a investičným možnostiam.

„Veríme, že prostredníctvom produktov Pioneer Investments budeme môcť slovenským klientom sprostredkovať vysokú kvalitu investičného procesu, a tým prispieť k zaujímavejšiemu zhodnoteniu ich finančných prostriedkov. Zároveň sa zaradíme medzi banky s najbohatšou ponukou podielových fondov na slovenskom trhu,“ uviedol Helmut Horvath, člen predstavenstva HVB Bank Slovakia a.s.

„Toto spojenie dvoch veľkých spoločností sľubuje posilnenie na trhu, nakoľko sa spustením predaja produktov skupiny Pioneer Investments v sieti HVB Bank rozširuje distribučná sieť,“ uviedol Roman Pospíšil, generálny riaditeľ Pioneer Investments pre ČR, SR a Bulharsko. „Našim klientom ponúkame nové možnosti investovania a dúfame, že kvalitnými investičnými riešeniami sa nám podarí naplniť očakávania partnera a zároveň výrazne zvýšiť trhový podiel našej skupiny na Slovensku,“ dodal.

HVB Bank patrí medzi najväčšie univerzálne bankové inštitúcie na Slovensku. V súčasnosti obsluhuje vyše 38 000 klientov prostredníctvom 27 pobočiek. Je 100%-nou dcérskou spoločnosťou rakúskej banky Bank Austria Creditanstalt, ktorá je členom UniCredit Group a prevádzkuje bankovú sieť v regióne strednej a východnej Európy.

Skupina Pioneer Investments pôsobí na slovenskom trhu od roku 2001 a je súčasťou Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS). Pioneer Investments poskytuje investičné služby aktívneho obhospodarovania portfólií privátnych aj inštitucionálnych klientov. Ponúka celkom 50 produktov – otvorených podielových fondov, ktoré tvoria luxemburské rodiny Pioneer Funds a Pioneer Funds II. Skupina Pioneer Investments je 100% vlastnená UniCredit Group.

UniCredit Group je novou silou v európskom bankovníctve, obsluhujúc 28 miliónov klientov v 19 krajinách s vyše 7000 pobočkami a okolo 140 000 zamestnancami. Príslušnosť skupiny k regiónu jej umožňuje zväčšiť prínos k tvarovaniu a rozvoju rozširujúceho sa bankového trhu. Nová skupina si drží vedúcu pozíciu v Poľsku, Bulharsku a Chorvátsku a umiestňuje sa na treťom až piatom mieste v Bosne, Turecku, Srbsku, Rumunsku, Českej republike a na Slovensku.

Pioneer Investments, Slovensko