PIONEER INVESTMENTS NADVIAZAL SPOLUPRÁCU S OVB ALLFINANZ SLOVENSKO


Bratislava, 25. augusta 2006

Skupina Pioneer Investments SR nadviazala spoluprácu so spoločnosťou OVB Allfinanz Slovensko, s. r. o. a rozšírila tak svoje distribučné kanály pre predaj svojich investičných produktov. Od septembra 2006 zaradia finanční poradcovia OVB Allfinanz Slovensko do svojej poradenskej ponuky nielen otvorené podielové fondy tejto skupiny ale i s nimi spojené investičné riešenia pre bežnú i VIP klientelu.

V poradenskej ponuke poradcov spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko budú všetky fondy Pioneer Funds, ktoré umožňujú investovať s rôznymi výnosovo-rizikovými profilmi a umožňujú vytvárať riešenia nielen v korunách ale i v eurách či amerických dolároch. Pri bežnej klientele sa predpokladá najväčší záujem o program pravidelného investovania Rytmus, ktorý umožňuje už pri vklade 1000 Sk mesačne budovať postupne celoživotné porfolio. Pre VIP klientelu spoločnosti budú k dispozícii všetky fondy vrátane „zlatých tehličiek“.

Generálny riaditeľ skupiny Pioneer Investments pre ČR a SR Roman Pospíšil hovorí: „Sme potešení tým, že spolupráca, ktorú máme so spoločnosťou OVB Allfinanz nielen v Českej republike a Nemecku, štartuje aj na Slovensku. Naštartovanie spolupráce je však len začiatkom cesty. Dúfame, že kvalitnými investičnými riešeniami pre segment klientov, ktorí obsluhuje OVB sa nám podarí nielen naplniť očakávania partnera, ale zároveň výrazne zvýšiť trhový podiel našej skupiny na Slovensku.

Country manažérom skupiny Pioneer Investments v SR je Pavol Bulla, ktorý pri tejto príležitosti vyhlásil: „Veríme, že s pomocou skúsených finančných poradcov OVB budeme môcť ďalším slovenským klientom ponúkať vysokú kvalitu investičného procesu a vysokú kvalitu služieb. Za zlaté tehličky v našej ponuke možno považovať tzv. total return fondy zamerané na absolútny výnos, menovo-zaistené fondy, či najlepšie fondy zrovnateľné na svetovej úrovni a s prideleným vysokým ratingovým ohodnotením od prestížnych agentúr.“

Skupina Pioneer Investments pôsobí na slovenskom trhu od roku 2001 a je súčasťou Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS). Pioneer Investments poskytuje investičné služby aktívneho obhospodarovania portfólií privátnych aj inštitucionálnych klientov. Ponúka celkom 50 produktov – otvorených podielových fondov, ktoré tvoria luxemburské rodiny Pioneer Funds a Pioneer Funds II. Viac ako 75 rokov pôsobenia v oblasti riadenia podielových fondov, súkromných portfólií, správy hedge fondov a vytvárania štruktúrovaných produktov dalo skupine Pioneer Investments potrebné skúsenosti. Okrem OVB Allfinanz Slovensko ponúkajú fondy skupiny Pioneer Investments aj UniBanka a ďalšie spoločnosti zaoberajúce sa finančným poradenstvom.

„Spoločnosť OVB si od začiatku 90-tych rokov nepretržite buduje postavenie na trhu. Neustále optimalizuje poradenstvo a rozširuje ponuku produktov, aby sa prispôsobila rastúcim potrebám zákazníkov a zmenám ich požiadaviek. Tým sa jej darí byť najvýznamnejšou spoločnosťou zaoberajúcou sa finančným poradenstvom na Slovensku. Od spolupráce so spoločnosťou Pioneer Investments si sľubujeme to, že pomocou kvalitných investičných riešení a produktov tejto spoločnosti budeme môcť pre všetkých našich klientov pripravit finančné plány ušité na mieru.“, uviedol Benedikt Fronc, štatutár spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko.

OVB Holding je renomovaná finančno-poradenská spoločnosť s najširším záberom v Európe. Bola založená v roku 1970 v Kolíne nad Rýnom a dnes sídli a podniká už v 13 krajinách Európy.. Na Slovensku je OVB Allfinanz Slovensko, s. r. o. zakladajúcim členom Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP), od roku 2002 je pridruženým členom Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS). a od roku 2004 pridruženým členom Asociácie obchodníkov s cennými papiermi (AOCP).

Pioneer Investments v SR