Výzva pre akcionárov fondu Pioneer Fund America, Plc, registrovaného v Írskej republike

4.8.2006

V súvislosti s konsolidáciou časti našej produktovej ponuky, dochádza k ďalšej fáze plánovaného zrušenia fondu Pioneer America Fund, Plc registrovaného v Írskej republike, ktorá bude ukončená 18. augusta 2006.
Tento fond ukončil svoju verejnú ponuku v Slovenskej republike v septembri 2005, avšak súčasní akcionári mohli svoju investíciu vo fonde ponechať. Na najbližšom Valnom zhromaždení fondu, ktorá sa bude konať 18. augusta 2006, je predložený návrh na jeho likvidáciu. Pre akcionárov to môže znamenať zmrazenie ich investície a z toho vyplývajúce pozastavenie výmen a spätného predaja až na jeden rok a viac.
Z týchto dôvodov by sme radi vyzvali akcionárov fondu aj touto cestou, aby zvážili možnosť výmeny do fondu Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund (pôvodne Pioneer Funds - America), alebo do akéhokoľvek iného podfondu Pioneer Funds. Samozrejme právo na spätný predaj trvá. Posledná žiadosť o výmenu, či spätný predaj musí byť doručená na akúkoľvek pobočku obchodnej siete UniBanky, a.s. najneskôr 18. augusta 2006. Relevantné informácie a formuláre boli akcionárom fondu doručené. V každom prípade je môžné ich získať práve v obchodnej sieti UniBanky, a.s.


Výhody prevodu investície do podfondu Pioneer Fund - U.S. Pioneer Fund:

Skupina Pioneer Investments, Praha