Hľadanie útočiska v amerických dolároch

Americké dlhopisy do konca roka príjemne prekvapia, tvrdí John Taubes

19.6.2006

V časopise The Edge Singapore bol uverejnený článok zhrňujúci názory Kennetha Taubesa zo skupiny Pioneer Investments, v ktorom sa vyjadruje k perspektívam US dlhopisov v roku 2006.

Je pravdepodobné, že nervozita z vysokých úrokových sadzieb bude väčšinu tohto roka aj naďalej dôvodom na nepokoj na svetovom dlhopisovom trhu. Podľa Kennetha Taubesa bude možno obtiažne vyhnúť sa všeobecnému nepokoju na týchto trhoch, a tak investori do dlhových papierov by mohli nájsť útočisko v amerických dlhopisoch, ktorých ceny by sa mali do druhého polroka stabiliziovať, pretože sa zastaví zvyšovanie amerických úrokových sadzieb.
Taubes uviedol, že výkonnosť medzinárodných bondov bude v niekoľkých nadchádzajúcich mesiacoch pravdepodobne výrazná. Predpovedá, že výnosy z amerických dlhopisov, mierené podľa výnosu z desaťročných vládnych obligácií, naďalej v prvom polroku tohto roku vzrastú zo súčasných 4,775% až na 5% alebo vyššie. „Ak vzrastú výnosy, budú ceny dlhopisov klesať,“ komentuje Taubes, ktorý je súčasne riaditeľom divízie cenných papierov s pevným výnosom v Pioneer Investments.
Pri vstupe do druhého polroka tohto roku sa podľa neho americké úrokové miery stabilizujú, pretože americký FED ukončí svoju politiku zvyšovania úrokových mier. „Domnievam sa, že sa do tej doby americká ekonomika do určitej miery spomalí a (inflačné) obavy FED sa rozplynú,“ hovorí Taubes, ktorý dohliada na dlhopisové aktíva v celkovej hodnote 17 mld. USD. Dokonca uviedol, že by americké úrokové miery mohli na začiatku budúceho roka „trochu klesnúť.“ „Myslím si, že výkonnosť amerického dlhopisového trhu začne do konca roku prekonávať naše očakávania,“ povedal Taubes.

Zatiaľ čo do konca tohto roku by mohlo skončiť zvyšovanie amerických úrokových sadzieb, bude podľa Taubesa naďalej pokračovať prísnejšia monetárna politika centrálnych bánk v iných častiach sveta. „Budeme svedkami dlhšieho obdobia rastu sadzieb mimo USA, pretože ekonomiky v Ázii a predovšetkým v Japonsku, budú naďalej veľmi výkonné,“ hovorí Taubes. Tvrdí, že Európa, kde sa objavujú známky mierneho oživenia, bude tiež svedkom ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb zo strany Európskej centrálnej banky.

Vyššie expozície v amerických dlhopisoch
Aby využil očakávané vyššie výkonnosti amerických dlhopisov, začal už Taubes podľa svojich slov prevádzať rebalanc jadrových investícií svojich dvoch fondov - Pioneer Global High Yield a Pioneer Strategic Income – smerom k americkým dlhopisom. „Veľa rokov sme mali svoje peniaze v zahraničí, ale teraz sme ich začali znova presúvať do USA,“ povedal.
Po slušných ziskoch z dlhopisov rozvíjajúcich sa trhov začal, podľa Taubesa, jeho fond Pioneer Global High Yield, ktorý v minulom roku dosiahol v eurách mimoriadny výnos 20,8%, znižovať expozíciu v dlhopisoch rozvíjajúcich sa trhov v prospech amerických dlhopisov. „Kupujeme viac amerických dlhopisov vďaka príležitostiam v tomto segmente, kde môžete nájsť dlhopisy so spreadom až 100 základných bodov nad vládnymi dlhopismi,“ hovorí.
Podľa Taubesa už veľa dlhopisov na rozvíjajúcich sa trhoch, u ktorých došlo za posledné roky k výraznému zúženiu kreditného spreadu z dôvodu zhodnotenia cien, nepatrí do kategórie dlhopisov s vysokým výnosom. „Napríklad dlhopisy z Poľska alebo Venezuely už nezaisťujú vysoké výnosy, pretože výnosy z nich sú len niekoľko základných bodov nad výnosmi z amerických vládnych obligácií. Z nášho pohľadu je teda príťažlivosť dlhopisového sektora rozvíjajúcich sa trhov významne znižovaná pomerom rizika a zisku.
V prípade Pioneer Strategic Income, ktorý má voľnosť investovať do dlhopisov investičného aj neinvestičného stupňa po celom svete, sa Taubes podľa vlastných slov, zameriava na defenzívne americké cenné papiere investičného stupňa a dlhopisy výnosovo naviazané na infláciu, aby portfóliu zaistil určitú úroveň ochrany pred rizikom úrokových sadzieb. „Okrem toho si uchovávame pomerne slušnú pozíciu v amerických hypotékach, ktoré v porovnaní s vládnymi obligáciami majú slušné výnosy,“ dopĺňa.
Jedným z rizík prílišnej expozície v amerických dlhopisoch pre investora do cenných papierov s pevným príjmom, akým je Taubes, je samozrejme oslabovanie amerického dolára. Taubes však upozorňuje, že oslabovanie dolára nie je pravdepodobné, dokiaľ si trh nebude úplne istý, že FED skončil so zvyšovaním úrokových mier. „Dnes trh stále ešte podceňuje, o koľko FED miery zvýši...predpokladám teda, že vďaka tomu bude americký dolár relatívne silný dlhšie, ako ľudia očakávajú,“ hovorí.
Ako manažér dlhopisového fondu Taubes upozorňuje, že najväčším rizikom pre neho v súčasnosti nie sú menové pohyby, ale agresívnejší postup svetových centrálnych bánk pri zvyšovaní úrokových mier oproti očakávaniam väčšiny ľudí. „Inými slovami, hlavným rizikom pre investorov do dlhopisov je tento rok možnosť pretrvávania vyšších úrokových mier na dlhšiu dobu,“ dodáva.

Pioneer Investments, Praha


Kenneth J. Taubes
Výkonný viceprezident, Pioneer Investments
Riaditeľ pre investície do cenných papierov s pevným príjmom, USA

V rámci svojej funcie riaditeľa pre investície do cenných papierov s pevným výnosom zodpovedá Ken Taubes za riadenie investičného procesu na americkom a medzinárodnom trhu cenných papierov s pevným výnosom. Okrem toho riadi tím, ktorý spravuje niekoľko amerických fondov cenných papierov s pevným výnosom, vvrátane fondov Pioneer Funds – Strategic Income a Pioneer Funds – Global High Yield.