Nový európsky akciový fond na slovenskom trhu

18.1.2006

Vedľa dobre zavedeného Pioneer Funds-Top European Players, ktorý medzi európskymi akciovými fondmi vyniká svojím jedinečným výberom akcií s lepšou výkonnosťou, uvádza Pioneer Investments na slovenský trh ďalší fond: Pioneer Funds-European Equity Opportunities. Výrazne sa odlišuje nie len od tradičných fondov, ale aj od Pioneer Funds-Top European Players a má veľmi reálnu šancu zaujať miesto medzi najlepšími fondmi.

Odlišnosti od tradičných fondov na európske akcie:
1) Pioneer Funds-European Equity Opportunities dáva opäť vyniknúť schopnostiam portfólio manažéra (PJ Davies) a kvalite jeho analytického týmu. Výber akcií do portfólia nepodlieha tak prísnym obmedzeniam ako tomu býva u tradičných benchmarkových fondov. Hlavným kritériom výberu je zamerať sa na podhodnotené akcie so silnou pozíciou na trhu, potenciálom väčšieho rastu a kvalitným manažmentom. Výber preto nezávisí na veľkosti firiem, pri výberu nie je uprednostňovaný ani žiadny sektor alebo krajina. Jediným obmedzením je, že podiel jednej spoločnosti na celom portfóliu nesmie presiahnuť 8% hodnoty portfólia. 10% portfólia môže zasahovať i mimo Európu.

2) Kľúčovým kvantitatívnym ukazovateľom výberu akcií je vnútorná hodnota firmy stanovená podľa budúceho cash flow, ktorá sa krátkodobo môže od ceny akcie odchyľovať. Spoločnosti, ktoré sa obchodujú za nižšiu cenu, ešte nemusia byť nakúpené, pokiaľ firma stráca svoju pozíciu na trhu alebo je finančne a manažérsky slabá. Práve táto metóda výberu podhodnotených akcií smeruje k tomu, aby relatívne vysoká odchýlka od indexu (vysoké relatívne riziko, tzv. Tracking error) viedla k vytvoreniu nadvýnosu nad indexom za dlhšie obdobie. Je pravdepodobné, že fond bude za indexom zaostávať v krátkych obdobiach rastu drahých a menej kvalitných firiem (určité módne vlny), ale tieto periódy obvykle netrvajú dlho a nie sú dlhodobo odmenené. Na fundamentálnom výskume spolupracuje tým 45 analytikov, na kvantitatívnej analýze 35.

3) Fond sa výrazne odlišuje od tržného benchmarku. Aktivitu portfólio manažéra je možné merať tzv. indexom aktivity (active bet ratio), ktorý u Pioneer Funds - European Equity Opportunities dosahuje hodnoty 1,5. Hodnota 0 znamená, že fond presne kopíruje benchmark. Pokiaľ je index 2, portfólio je zo 100% iné než benchmark. Hodnota 1,5 teda znamená silnú aktivitu. Inými slovami, 86% portfólia fondu je prevážené nad benchmarkom a 14% akcií v benchmarku nie je obsiahnutých vôbec.

Rozdiely medzi fondom a Pioneer Funds-Top European Players:
1) Pioneer Funds-European Equity Opportunities nie je cielene koncentrované portfólio, aj keď je aktuálny počet titulov len 36 (Pioneer Funds - Top European Players 33) a drží v desiatich najväčších pozíciách 43% majetku fondu, rovnako ako u Pioneer Funds - Top European Players.

2) Pioneer Funds-European Equity Opportunities má väčšiu povolenú odchýlku volatility od trhu než Pioneer Funds-Top European Players. Inými slovami rozdiely vo výkonnosti fondu a benchmarku môžu byť kolísavejšie.

3) Pioneer Funds-Top European Players sa skladá teraz asi z 90% veľkých firiem, 10% stredných, zatiaľ čo Pioneer Funds-European Equity Opportunities len zo 60% veľkých, 10% stredných a 30% malých firiem.

4) Na rozdiel od Pioneer Funds -Top European Players nemá Pioneer Funds - European Equity Opportunities stanovenú žiadnu minimálnu váhu jednej spoločnosti v portfóliu.


5) Portfólia obidvoch fondov sa prekrývajú len vo veľmi malej miere. V desiatich najväčších pozíciách sa teraz zhodujú len vo dvoch. Veľmi rozdielne je tiež sektorové zloženie: Pioneer Funds - European Equity Opportunities najviac prevažuje zdravotníctvo a podvažuje energetiku, Pioneer Funds-Top European Players prevažuje najviac statky dlhodobej spotreby a podvažuje statky krátkodobej spotreby.

Čo majú obidva fondy spoločné:
1) Lepšiu výkonnosť oproti benchmarku i konkurencii. Prvý kvartál.
2) Prínosom k nadvýkonnosti oboch fondov je predovšetkým úspešný výber akcií, nie to, že by portfólio manažér profitoval z niektorých sektorov viac ako benchmark.
3) Strednodobý až dlhodobý horizont držania akcií v portfóliu (3-5 let).
4) Väčšia váha (tzn. i aktivita) niektorých titulov v portfóliu. Tituly s najväčšou váhou tvoria u oboch fondov až okolo 5% portfólia, zatiaľ čo u tradičných benchmarkových fondov bežne len okolo 3%.

Pre aké investície je fond vhodný:
1) Je veľmi atraktívny pre založenie programu pravidelného investovania RYTMUS.
2) Je vhodnou súčasťou portfólia, akciovej časti, prakticky v ľubovoľnom rozumnom pomere k ostatným akciovým fondom. Môže tiež doplniť investíciu k Pioneer Funds-Top European Players. Skutočnosť, že obidva fondy sa príliš neprekrývajú z hľadiska pozícií a pritom sa umiestňujú v rámci konkurencie medzi absolútnou špičkou, ponúka perfektný nástroj diverzifikácie.


Autor článku: Roman Dvořák, analytik Pioneer Investments v ČR