Zmena názvov luxemburských a slovenských fondov

V rámci integračného procesu dochádza k zmene názvov luxemburských a českých fondov.

K 1. 1. 2018 sa mení aj názov luxemburskej spoločnosti Pioneer Asset Management S.A. na Amundi Luxembourg S.A. S touto zmenou súvisí aj premenovanie luxemburských rodín fondov k 16. 2. 2018:
Pioneer Funds (FCP) => Amundi Funds II
Pioneer Fund Solutions (SICAV) => Amundi Fund Solutions
Pioneer S. F. (FCP) => Amundi S. F.

Kompletný zoznam nájdete tu