Oznámenie podielnikom fondov Pioneer Funds, Pioneer Fund Solutions a Pioneer S.F.

Predstavenstvo spoločnosti Amundi Luxembourg S.A., ktorá je manažérom fondov Pioneer Funds, Pioneer Fund Solutions a Pioneer S.F. informuje o zmenách v týchto fondoch.


Na nižšie uvedených odkazoch sú k dispozícii Oznámenia podielnikom:
Oznámenie podielnikom fondov Pioneer Funds
Oznámenie podielnikom fondov Pioneer Fund Solutions
Oznámenie podielnikom fondov Pioneer S.F.