Dividendové fondy Pioneer opäť splnili, čo v roku 2016 vyhlásili, a vyplatili investorom až 7% výnos

Dlhodobo úspešné dividendové fondy investičnej skupiny Pioneer Investments opätovne a do bodky splnili vytýčené ciele, keď investorom vyplatili cieľované dividendy za rok 2016 vo výške až sedem percent. Luxemburské fondy Pioneer Funds – European Equity Target Income, Pioneer Funds – Global Equity Target Income a Pioneer Funds – Global Multi-Assets Target Income spravovali koncom roku 2016 aktíva v celkovej hodnote viac ako 5,6 miliárd eur. Tohtoročnou novinkou pre slovenských investorov je uvedenie dividendové triedy v eurách úspešného dlhopisového podfondu Pioneer Funds - Euro Strategic Bond, ktorý vypláca dividendu na ročnej báze.

„Cieľom fondu typu target income je dosiahnuť nadpriemerný dividendový výnos pri zachovaní určitej hranice rizikovosti a volatility. Naše dividendové fondy sú zostavené tak, aby týmto kritériám vyhovovali aj v súčasnom prostredí nízkych výnosov,“ hovorí Miroslav Ovčarik, country manažér Pioneer Investments SR. „Transparentnosť a zaujímavá výška dividendy sú pre našich zákazníkov dostatočnou motiváciou, aby prekonali obavy z kolísania hodnoty, ku ktorému pri tomto type fondov samozrejme dochádza. Dividendové fondy Pioneer sú preto stále obľúbenejšie a aj v tomto roku budú patriť medzi kľúčové produkty v oblasti jednorazových investícií. Zatiaľ poslednou novinkou je uvedenie dividendové triedy v eurách úspešného dlhopisového podfondu Pioneer Funds - Euro Strategic Bond, ktorý vypláca dividendu na ročnej báze.“ uviedol ďalej.

Dividendové fondy Pioneer Investments dosahujú cieľové hodnoty opakovane a s prehľadom, ba niekedy ich dokonca aj prekračujú, a to vďaka tomu, že sú nastavené realisticky podľa aktuálnych trhových podmienok.
Zmiešaný fond Pioneer Funds - Global Multi-Asset Target Income, ktorý aktívne spravuje portfólio dlhopisov aj akcií, sa v roku 2016 stal najpredávanejším fondom skupiny v SR s čistými predajmi vo výške 15,5 mil. eur. Druhú priečku z hľadiska predajov obsadil akciový fond Pioneer Funds - European Equity Target Income s čistými predajmi vo výške 10,7 mil. eur.

Tabuľka: Dividendy v podfondoch Pioneer Investments typu target income


Zdroj: Pioneer Investments
Upozornenie: Cieľová dividenda môže byť prekonaná, avšak nemusí byť dosiahnutá a nemala by byť považovaná za zaručenú. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich.
*Údaje pre triedu v EUR **Údaje pre triedu v USD

„V minulom roku sme verejnosť vyzývali na investovanie prostredníctvom kampane s motívom prístavu, v ktorom môže zakotviť každý, kto chce svojim investíciám dopriať atraktívny dividendový výnos. Som preto rada, že sa dividendovým fondom Pioneer podarilo splniť stanovené ciele a aj očakávania investorov, ktorí nám verili a aj na základe uvedenej kampane sa rozhodli investíciu vyskúšať,“ hovorí Dana Kryńska, riaditeľka marketingu a PR Pioneer Investments ČR a SR.


Prečo sú dividendové fondy Pioneer stále v kurze?

Tu je aspoň päť dobrých dôvodov:

1. Vďaka modernému prístupu, pružnej a aktívnej správe na globálnych trhoch, ako aj každoročnému realistickému stanoveniu výšky dividendy vychádzajúcej z aktuálnych podmienok na trhu, sa fondom darí vyplácať dividendy, ktoré opakovane dosahujú cieľové hodnoty, prípadne ich dokonca aj prekračujú.

2. Manažéri fondov vyberajú do portfólia spoločnosti, ktoré vyplácajú vyšší výnos nielen opticky, ale ktoré majú zároveň aj potenciál si tento výnos udržať a v budúcnosti I prekročiť.

3. Dlhodobým investorom ponúkajú rozumný kompromis medzi „istotou“ pravidelného výnosu a prijateľnou mierou rizika krátkodobého kolísania trhov. Úplná transparentnosť a zaujímavá výška dividendy sú pre zákazníkov dostatočným dôvodom, aby prekonali obavy z kolísania hodnoty (trhové riziko), ku ktorému pochopiteľne dochádza aj pri týchto fondoch.

4. Pre investorov je plusom aj skutočnosť, že dividenda sa vypláca bez ohľadu na kolísanie cien akcií a dlhopisov. Pravidelná výplata dividend až štyrikrát ročne ich tak vlastne „chráni“ pred samými sebou v období nervozity na trhoch. Navyše vyplýva z kvalitného a bezpečného portfólia a vypláca sa vždy z inkasovaných dividend akcií vo fonde, predaných opčných prémií na vybrané akcie, a nikdy nie z podstaty. Predané opcie tvoria približne tretinu vyplácanej dividendy a umožňujú správcovi fondu vytvoriť sektorovo vyvážené portfólio.

5. Investorom, ktorí dávajú prednosť 100% reinvestícii dividendy vo fonde, ponúkame taktiež reinvestičnú triedu (ktorá dividendy nevypláca) v EUR a/ alebo v USD.

Viac informácií – a nielen o dividendových fondoch Pioneer a podmienkach investovania - nájdete na webových stránkach skupiny Pioneer Investments v SR www.pioneerinvestments.sk.

Pioneer Asset Management, a.s.