Tri štvrtiny Slovákov sa vzdelávajú aj po ukončení školskej dochádzky

Výučný list, maturita alebo vysokoškolský diplom - pre 73% Slovákov to neznamená koniec ich školskej kariéry a so vzdelaním neprestávajú ani po opustení školských lavíc. Veľká časť (85%) ich totiž verí, že vzdelanie a vedomosti otvárajú cestu k lepšiemu životu a zaistí im tiež lepšiu pracovnú pozíciu, ako vyplýva z výskumu skupiny Pioneer Investments. Jednou z oblastí, v ktorej však majú Slováci dlhodobo rezervy a teda aj priestor pre ďalšie zdokonalenie, je však finančná gramotnosť. Väčšina pritom vie tento pojem správne definovať, do praxe ale správne zásady preberá málokto. Aby praktické zručnosti v tejto sfére zodpovedali teoretickým znalostiam sa dlhodobo snaží investičná skupina Pioneer Investments, a to podporou edukačných projektov.

„Vzdelávanie naprieč generáciami, a predovšetkým potom podpora finančnej gramotnosti, je jedným
z pilierov našej spoločenskej zodpovednosti,“
hovorí Dana Kryńska, riaditeľka marketingu a PR Pioneer Investments ČR a SR.
Miroslav Ovčarik, country manažér Pioneer Investments SK k tomu dopĺňa: „Preto už niekoľko rokov aj v spolupráci s našim distribučným partnerom Partners Group SK podporujeme edukačné projekty zamerané na zvyšovanie finančnej gramotnosti najmä medzi mladými ľuďmi.“ A dodáva: „Na ceste svetom financií musia ľudia prekonať mnohé nástrahy a najsilnejším súperom prekvapivo nie sú finančné trhy, ale ich vlastný mozog. Prieskumy pritom ukazujú, že väčšina (93%) individuálnych investorov je presvedčená, že by svoje investičné rozhodnutia mala robiť sama, bez pomoci finančných profesionálov. Vedieť sa zorientovať je preto veľmi dôležité - človek potom ľahko nepodľahne emóciám, získa určitú schopnosť vyhodnocovať relevantnosť informácií a dokáže ľahšie definovať svoje potreby a ciele.“

Viac ako sedem z desiatich (73%) oslovených Slovákov priznalo, že si vzdelanie dopĺňa aj po ukončení školskej dochádzky. Nové vedomosti a zručnosti pritom získavajú rôznymi spôsobmi: tretina opýtaných uviedla len obmedzené vzdelávania v rámci zamestnaneckých školení, asi 40% sa však snaží vzdelávať aj mimo tento rámec. Výrazne viac ľudí sa pritom zdokonaľuje iba v vedomostiach
v oblasti svojej obživy, len zhruba každý piaty sa snaží vzdelávať aj v aktivitách, ktoré s ich zamestnaním nesúvisia. Asi štvrtina Slovákov (27%) uviedla, že od dokončenia školy žiadnu ďalšiu vzdelávaciu aktivitu neabsolvovala.

Graf - Dopĺňate si svoje vzdelanie?


Jednou z dôležitých disciplín, v ktorých je vhodné získavať vedomosti a praktické zručnosti už od detstva a následne ich v priebehu celého života rozvíjať, je finančná gramotnosť. Tú väčšina Slovákov (83%) definuje správne ako schopnosť porozumieť financiám a vedieť s nimi zaobchádzať.

Napriek tomu, že tak vysoké percento populácie má povedomie o tom, čo je finančná gramotnosť, medzi teóriou a praxou stále existuje priepasť. Väčšie oboznámenie sa s finančnými nástrojmi by pritom ľuďom mohlo pomôcť nielen pri zostavovaní správne vyrovnaného rodinného rozpočtu, ale tiež viesť k väčšej obozretnosti napríklad pri čerpaní najrôznejších pôžičiek.“ hovorí Miroslav Ovčarik, country manažér Pioneer Investments SK.
„S týmito základnými finančnými zručnosťami je vhodné začať už u školských detí. Preto okrem iného podporujeme organizácie, ktoré sa systematicky venujú osvete a edukácii v tejto sfére práve u mládeže, ale aj u pedagógov, ktorí sú s nimi v úzkom kontakte.“ uzatvára Dana Kryńska, riaditeľka marketingu a PR Pioneer Investments ČR a SR.

Prieskum pre skupinu Pioneer Investments realizovala spoločnosť Stem Mark v júli 2016 na vzorke 500 mužov
a žien vo veku 18-60 rokov.