Prvá kombinovaná investícia - výhodná investičná možnosť

19.4.2006

UniBanka spolu s Pioneer Investments* opäť prináša novinku v investovaní Prvú kombinovanú investíciu. Ide o kombináciu bezpečnosti investície do garantovaného vkladu s vyššou výnosnosťou akcií a dlhopisov. Zloženie kombinovaného produktu prináša možnosť dosiahnuť nadštandardný výnos pri minimálnom riziku.

Investícia sa skladá z dvoch častí z garantovaného vkladu a investície do podielových fondov. Prvú časť investície tvorí garantovaný vklad. Prostredníctvom neho klient svoje úspory zhodnocuje na základe rastu akcií 50-tich najlepších európskych spoločností. Časť vložená do akciového indexu DJ EuroStoxx50 je pritom spojená s garanciou 100% návratnosti vložených prostriedkov bez ohľadu na vývoj indexu - znamená to, že aj v prípade nepriaznivého vývoja hodnoty indexu klient dostane naspäť celú vloženú sumu.

Druhou časťou investície je novinka na slovenskom trhu - aktívne riadený dlhopisový fond Pioneer Funds - Euro Strategic Bond, SKK Hedged. Klient investuje v slovenských korunách do európskych dlhopisov a fond ponúka aktívnu správu portfólia dlhopisov. Znamená to, že investičný tím neustále vyhľadáva tie najvýhodnejšie príležitosti, aby maximálne zhodnotil vložené prostriedky. Manažér fondu sa zároveň snaží aktívne riadiť a minimalizovať riziká spojené s vývojom na trhu s dlhopismi.

Obidve časti investície sú pritom zaistené proti pohybu meny, investícia v slovenských korunách tak zostáva chránená.

V prípade potreby má klient neustále prístup k polovici Prvej kombinovanej investície, ktorú môže kedykoľvek a bez poplatkov vybrať, alebo zvýšiť jej objem. Minimálna výška investície je 20 000 Sk. Zvýhodnený poplatok za Prvú kombinovanú investíciu je iba 1,5% z investovanej sumy. Pri porovnateľných produktoch, resp. pri nákupe investícií do niektorých podielových fondov sa pritom bežné poplatky pohybujú až na úrovni 5%.

Podrobnosti k investovaniu s Prvou kombinovanou investíciou získate na všetkých predajných miestach UniBanky, a.s alebo prostredníctvom zelenej linky UniTel 0800 180 180.

Investícia do podielových listov v sebe obsahuje riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Pred tým, ako investujete, oboznámte sa s podmienkami investovania, s legislatívnymi podmienkami investície, daňovými dôsledkami a s informáciami o súvisiacich rizikách uvedených v Prospekte a manažérskych pravidlách Pioneer Funds alebo s jeho zjednodušeným prospektom. Tieto dokumenty je možné taktiež získať zadarmo na predajných miestach UniBanky, a. s.