Pioneer Investments zabodoval hneď v niekoľkých kategóriách súťaže Top Fond Slovakia 2015

Investičná skupina Pioneer Investments v SR bodovala s dvoma prvými priečkami v súťaži TOP Fond Slovakia 2015. Najpredávanejším podielovým fondom v kategórii akciové fondy sa stal Pioneer Funds – Global Select, fondom s najlepším pomerom výkonnosti a rizika v kategórii akciových fondov sa stal Pioneer Funds – U.S. Fundamental Growth. Keby sa udeľovali ocenenia aj za ďalšie priečky, v rovnakej kategórii akciové fondy Pioneer Investments obsadili tiež druhú a tretiu pozíciu a s dvoma druhými a jedným tretím miestom bodovali aj v ďalších kategóriách.

Po nedávnom úspechu našich produktov v súťaži Zlatá minca potvrdila ich kvalitu i ďalšia odborná súťaž Top Fond Slovakia 2015, zameraná na hodnotenie fondov podľa objemu predajov a podľa pomeru výkonnosti a rizika v jednotlivých kategóriách tried aktív,“ uviedol Miroslav Ovčarik, Country manager Pioneer Investments SR. „Objem majetku v podielových fondoch na Slovensku dosiahol v minulom roku rekordné čísla a sme radi, že tento trend vzrastajúcej dôvery investorov v kolektívne investovanie sa odráža aj v dopyte po našich produktoch. Medzi tie najpredávanejšie pritom patria akciové fondy, ktoré v súčasnom prostredí nulových úrokových sadzieb a nízkych výnosov v tradičných konzervatívnych nástrojoch stále viac investorov vníma ako atraktívnu investičnú alternatívu. Napríklad ocenený globálný akciový fond Pioneer Funds – Global Select sa podľa čistých predajov v rámci produktovej ponuky Pioneer Investments v SR drží medzi TOP 3 fondami už niekoľko rokov a stabilné 3 hviezdičky od agentúry Morningstar potvrdzujú jeho dlhodobé kvality.“ dodal.

V súťaži Top Fond Slovakia 2015 sa fondy investičnej skupiny Pioneer Investments umiestili v týchto kategóriách:

Najpredávanejší podielový fond v kategórii akciové fondy
1. miesto – Pioneer Funds – Global Select s celoročnými čistými predajmi vo výške 13,8 mil. eur
...
3. miesto – Pioneer Funds – Emerging Markets Equity s celoročnými čistými predajmi vo výške 7,4 mil. eur

Fond s najlepším pomerom výkonnosti a rizika v kategórii akciové fondy
1. miesto Pioneer Funds – U.S. Fundamental Growth s ročnou výkonnosťou 12,09%
2. miesto Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund s ročnou výkonnosťou 10,09%
3. miesto Pioneer Funds – European Potential s ročnou výkonnosťou 9,51%


Najpredávanejší podielový fond v kategórii peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií
...
2. miesto – Pioneer Funds Euro Corporate Short Term s celoročnými čistými predajmi vo výške 1,8 mil. eur


Najpredávanejší podielový fond v kategórii dlhopisové fondy
...
3. miesto – Pioneer Funds – Euro Bond s celoročnými čistými predajmi vo výške 6,6 mil. eur

Všetky spomínané produkty sú dostupné prostredníctvom širokej distribučnej siete skupiny Pioneer Investments v SR. Pre viac informácií o produktovej ponuke, výhodách a rizikách spojených s investovaním, prosím, navštívte stránky skupiny www.pioneerinvestments.sk (rešp. http://www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf).

Projekt Top Fond Slovakia vznikol ako výsledok spolupráce vydavateľstva MAFRA Slovakia a Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS). Tí sú zároveň organizátormi a vyhlasovateľmi súťaže. Víťazi Top Fond Slovakia 2015 boli ocenení 17. februára 2016 na tlačovej konferencii SASS.