Skupina Pioneer Investments zažila silný rok 2015 s čistými predajmi vo výške viac ako 15 miliárd eur

• Čisté predaje celosvetovo vzrástli medziročne o 15% (rok 2014: 13,2 miliardy eur)
• Majetok pod správou vzrástol v roku 2015 o 11% na 224 miliárd eur (rok 2014: 201 miliárd eur)
• Multi-asset a likvidné alternatívne stratégie pokračovali v silnej rastovej trajektórii


Globálny správca aktív Pioneer Investments pokračoval v dosahovaní dobrých výsledkov, vďaka čomu dosiahol prílev kapitálu do fondov skupiny v roku 2015 celosvetovo rekordných 15,2 miliardy eur. Celoročné čisté predaje v porovnaní s rokom 2014 vzrástli o 15% a majetok pod správou dosiahol ku koncu decembra 2015 sumu 224 miliárd eur, čo oproti decembru 2014 predstavuje nárast o 11%. Skupina zaznamenala rast aktív v rámci všetkých obchodných divízií, pričom z pohľadu prílevu kapitálu sa výrazne presadili najmä Taliansko a Nemecko a pozitívny trend sme sledovali aj v našich pobočkách v Ázii a Južnej Amerike.

Podľa údajov agentúry Morningstar sa Pioneer svojimi predajmi celosvetovo umiestnil na 4. mieste v správe multi-asset portfólií a na 9. mieste v segmente alternatívnych fondov, a to najmä vďaka silným prírastkom do našich diverzifikovaných a likvidných alternatívnych stratégií. Tieto kategórie aktív s rastúcim objemom majetku doplnili tradičné dlhopisové a akciové stratégie, ktoré v roku 2015 naďalej prispievali k dosiahnutiu celofiremných výsledkov.

Giordano Lombardo, CEO a CIO skupiny Pioneer Investments, k tomu uviedol: „Je skvelé sledovať pokračujúcu dôveru, ktorú nám naďalej prejavujú naši klienti, a to obzvlášť teraz v časoch zvýšenej volatility, nízkej likvidity a aktuálnych makroekonomických rizík, medzi ktoré patrí efektívnosť súčasnej monetárnej politiky, ekonomický výhľad Číny a vývoj ekonomík rozvíjajúcich sa trhov.“

„Sme odhodlaní uchovať a chrániť kapitál našich klientov vďaka trvalému dodržiavaniu nášho časom prevereného investičného prístupu s dôrazom na riadenie rizík, vyhľadávanie príležitostí v období slabej výkonnosti trhov a investovaním s dlhodobým výhľadom pre našich klientov,“ dodal.

V reakcii na rekordne nízke výnosy a znižujúcu sa návratnosť pri tradičných triedach aktív pokračoval Pioneer v rozvoji produktovej ponuky, ktorá poskytla nové inovatívne investičné riešenia pre našich klientov. Napríklad rad fondov typu target income, vytvorený s cieľom dodatočného zdroja príjmu pre investorov, nazhromaždil za menej ako 4 roky svojej existencie majetok pod správou v objeme vyše 10 miliárd eur. Koncentrované akciové stratégie, ako je napríklad fond US Fundamental Growth alebo fond European Potential, sa umiestnili medzi top produkty z pohľadu nárastu objemu aktív. V prípade dlhopisových fondov Pioneer rozšíril svoju globálnu ponuku o fond s expozíciou rozdelenou podľa veľkosti HDP i o krátkodobý fond zameraný na dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov.

Zdroje:
* Pioneer Investments k 31. decembru 2015.
* 9. miesto YTD november '15 pre Alternative | Morningstar asset flows (prítoky aktív) – zahŕňa iba svetové otvorené podielové fondy a peňažný trh. Nezahŕňa index, ETF, feedeer a fondy fondov.
* 4. miesto YTD november '15 pre Multi-Asset | Morningstar asset flows (prítoky aktív) – zahŕňa iba svetové otvorené podielové fondy a peňažný trh. Nezahŕňa index, ETF, feeder a fondy fondov.