Šesť cenných kovov v súťaži Zlatá minca pre Pioneer Investments

Investičná skupina Pioneer Investments v SR sa s tromi prvými priečkami stala najúspešnejším správcom podielových fondov v prestížnej súťaži finančných produktov Zlatá minca 2015. Obsadila prvé priečky v kategóriách Akciových, Dlhopisových a Zmiešaných fondov a ďalej získala striebornú mincu medzi Fondami fondov a dve bronzové umiestnenia - v kategórii Peňažných fondov a fondov krátkodobých investícií a tiež v Investičnom bankovníctve vďaka programu pravidelného investovania RYTMUS.

„Teší nás, že aj v ročníku 2015 sa opäť potvrdila dlhodobá kvalita našich produktov naprieč kategóriami a dokázali sme osloviť širokú investorskú obec, ako aj odbornú verejnosť, ktorá o oceneniach rozhoduje. Obsadzovanie popredných priečok v súťaži Zlatá minca sa pre Pioneer Investments stáva príjemnou tradíciou a fakt, že tentoraz sme dokonca najúspešnejším správcom podielových fondov je pre nás motiváciou, aby sme vysoký štandard našich produktov udržali aj do budúcnosti,“ uviedol Miroslav Ovčarik, Country manager Pioneer Investments SR.

V roku 2015 získali podielové fondy skupiny Pioneer Investments tri zlaté mince v týchto kategóriách:

• Akciové fondy: Pioneer Funds – European Potential,
• Dlhopisové fondy: Pioneer Funds – Strategic Income,
• Zmiešané fondy: Pioneer Funds – Global Multi-Asset.

Na druhej priečke v kategórii „Fondy Fondov“ sa umiestnil fond Pioneer Fund Solutions – Balanced (trieda v EUR). Bronzové umiestnenie získali Pioneer Fund – Euro Corporate Short-Term v kategórii „Peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií“ a tiež už tradične flexibilný program pravidelného investovania RYTMUS v kategórii „Investičné bankovníctvo“.

Všetky ocenené produkty sú dostupné prostredníctvom širokej distribučnej siete skupiny Pioneer Investments v SR. Pre viac informácií navštívte stránky skupiny www.pioneerinvestments.sk.
Zlatá minca je súťaž produktov bánk, poisťovní a iných finančných subjektov. Tento rok bola rozdelená do 30 kategórií, o ktorých rozhodovala 61-členná odborná porota zložená z finančných expertov. Výsledky tohto ročníka boli zverejnené 18. januára 2016.