Výhľad Pioneer Investments na rok 2016: cyklický rast pri slabšom ekonomickom raste


• Obozretnosť vzhľadom na geopolitické riziká
• Mierne pozitívny výhľad na rizikové aktíva, obzvlášť akcie, vidíme však aj silnejúce riziká „extrémnych udalostí“
• Kľúčom k dosiahnutiu výnosov v tomto období bude kvalitný fundamentálny prístup spolu s robustným risk manažmentom


Skupina Pioneer Investments zverejnila globálny výhľad na rok 2016, v ktorom hodnotí kľúčové ekonomické a trhové veličiny. Firma predpovedá v roku 2016 zložité prostredie pretrvávajúceho slabého ekonomického rastu spolu s obavami o geopolitické riziká a zlyhania hospodárskych politík jednotlivých ekonomík, ktoré čelia štrukturálnym zmenám a nedostatku likvidity.

„Napriek nie príliš pozitívnemu scenáru je náš výhľad na rok 2016 optimistický,“ komentoval Giordano Lombardo, CEO a CIO skupiny Pioneer Investments. „Ekonomiky vo vyspelých a rozvíjajúcich sa trhoch práve prežívajú hlboké štrukturálne zmeny. Očakávame síce slabší rast a infláciu, ale globálna ekonomika sa môže vyhnúť rozsiahlej stagnácii, pokiaľ budú hlavné svetové ekonomiky pokračovať v štrukturálnych reformách. To je podľa nášho názoru najpravdepodobnejší scenár.“

Z makroekonomického pohľadu je globálny výhľad Pioneer Investments formovaný niekoľkými faktormi. Sme toho názoru, že kombinácia nasledujúcich štyroch faktorov spomalí ekonomický rast:
• tlaky na znižovanie dlhu, kde nás čaká ešte dlhá cesta,
• globálne spomalenie rastu produktivity, ktoré môže ohroziť budúcu výnosnosť vo vyspelých aj rozvíjajúcich sa ekonomikách,
• takmer na všetkých trhoch chýbajúce také investičné rozhodnutia, ktoré majú zásadný podiel na trvalom oživení ekonomiky,
• riziká veľmi nízkej inflácie, ktorá sa zmenila z cyklického fenoménu na štrukturálny problém.

Expanzívna menová politika a uvoľnená fiškálna politika budú v tomto zložitom prostredí podporovať cyklický rast v roku 2016. Očakávame silnejšie momentum pre európske a americké trhy, čo sa týka rozvíjajúcich sa trhov, zastávame menej pozitívny výhľad, no stále optimistický.

Spojených štátoch čakáme rast inflácie, pretože zlepšené podmienky na trhu práce a solídny rast spotrebiteľských výdavkov by mali vytvoriť tlak na rast miezd a prípadne cien. Predpokladáme postupnú normalizáciu menovej politiky, ktorá by mala gradovať a sústrediť sa na udržanie inflácie okolo 2% cieľa.

Pozitívny výhľad zostáva aj pre Európu, ktorá však môže byť zraniteľnejšia najmä voči externým rizikám. Snahy o reformy v mnohých európskych krajinách menia cyklické oživenie na štrukturálne oživenie, ktoré oproti minulosti robí eurozónu odolnejšiu proti šokom. Súčasná konjunktúra je dôležitou, ale obmedzenou príležitosťou pre všetky ekonomiky na vyriešenie štrukturálnych problémov aj postupu smerom k vyrovnanejšiemu a udržateľnému rastu.

Výhľad pre rozvíjajúce sa trhy zostáva veľmi zmiešaný. Očakávame umiernený rast, ktorý bude podporovaný zlepšením na vyspelých trhoch a stabilizáciou niektorých krajín, ktoré prešli silnou kontrakciou v roku 2015. Medzi pretrvávajúce významné riziká však patrí uťahovanie menovej politiky zo strany Fedu (aj keď v porovnaní s minulosťou je región proti tomuto faktoru odolnejší), trvalo nízke ceny komodít a tlaky na znižovanie dlhu.

A napokon, vo vzťahu k Číne nečakáme tvrdé pristátie. Čínska ekonomická aktivita vykazuje ďalšie známky stabilizácie so slabšou úlohou vládnych výdavkov a exportov. Rozdiel medzi sektormi naznačuje, že hlboké štrukturálne zmeny sú v plnom prúde – na jednej strane bolestivé znižovanie nadmernej kapacity priemyslu, na druhej strane rozvoj privátneho sektora, služieb a spotreby.

Stále však vidíme faktory, ktoré tieto pozitívne štrukturálne zmeny môžu ohroziť, a krehký ekonomický rast. Geopolitické riziko a nižší potenciál ekonomického rastu v mnohých krajinách i regiónoch sú skutočnosti, ktoré môžu dostať trhy pod tlak a negatívne ovplyvniť náladu investorov. Riziko nevhodných politík pretrváva, keď centrálne banky stále hrajú dominantnú úlohu v snahe uvoľniť dynamiku ekonomík. Dôležitým faktorom, ktorý je potrebné sledovať, je tiež implementácia čínskych štrukturálnych reforiem.

Na pozadí mierneho globálneho rastu udržuje skupina Pioneer Investments pozitívny výhľad na rizikové aktíva, ale valuácie zostávajú vysoké. Ďalej pre rok 2016 predpokladáme, že výnosy v rámci všetkých tried aktív zostanú nízke a volatilita vysoká.

Kvalitný fundamentálny prístup, flexibilné a netradičné prístupy a investičné techniky, ktoré sa snažia ochrániť kapitál. To je podľa nášho názoru kľúčové pre dosahovanie výnosov pre našich klientov v roku 2016,“ usudzuje Giordano Lombardo.