Rozhodnutie o technickej prestávke

Predstavenstvo spoločnosti Pioneer Asset Management, a.s. rozhodlo, že sa dňa 31. 12. 2015 uskutoční z technických dôvodov technická prestávka.

Dňa 31. 12. 2015 nebude spoločnosť Pioneer Asset Management, a.s. vykonávať investičnú službu prijímania a predávania pokynov týkajúcich sa zaknihovaných cenných papierov kolektívneho investovania a investičnú službu vykonávania pokynov týkajúcich sa zaknihovaných cenných papierov kolektívneho investovania na účet zákazníka, ktorou sa rozumie predanie pokynu týkajúceho sa týchto cenných papierov prevodnému miestu v zmysle príslušných podmienok.

Ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili v roku 2015, a prajeme Vám veľa úspechov v roku 2016.