Deti, vzdelanie, ale aj bývanie - to sú podľa Slovákov najlepšie životné investície

Len 17% z nás by sa však dokázalo vzdať garantovaného výnosu v prospech charity


Za najlepšiu životnú investíciu považuje šesť z desiatich Slovákov vloženie peňazí do detí, po nej nasleduje investícia do bývania. Za životnú investíciu Slováci takisto považujú investíciu do vzdelania, či už svojho vlastného alebo svojich potomkov a viac ako štyria z desiatich, takisto, do partnerského vzťahu. Vyplynulo to z prieskumu investičnej skupiny Pioneer Investments. Pre 30% respondentov je najlepšou voľbou finančná investícia s vysokým výnosom. Avšak v prípade, že by mali garantovaný 10%-ný úrok, len približne 17% Slovákov by sa dokázalo bez námietok vzdať tretiny v prospech charity.


Je v poriadku, že investície do detí a aj ich vzdelania vnímame ako tie najdôležitejšie pre život. Ukazuje to na dobrý investorský základ vo väčšine z nás, hoci to, ako sa naše investície do detí či vzdelania v budúcnosti zhodnotia, nie možné vopred odhadnúť. V tom vidím istú paralelu k dlhodobému investovaniu na finančnom trhu. Aj v týchto prípadoch sa jedná o vklad s dlhým časovým horizontom a o našu dôveru vo výnosový potenciál,“ hovorí Miroslav Ovčarik, Country manažér Pioneer Investments v SR.


Graf – Považujete nasledujúci druh investovania za svoju najlepšiu životnú investíciu?

Investíciu do detí s určitosťou vníma ako svoju najlepšiu životnú investíciu 59% Slovákov. Druhou v poradí významnosti je pre 51,6% Slovákov investícia do bývania. Opýtaní vidia zmysel takisto v investovaní do vzdelania (49,5% určite áno; 32,6% skôr áno), či do partnerského vzťahu (43,6% určite áno; 33,7% skôr áno). Finančnú investíciu s vysokým výnosom vníma ako životnú investíciu takmer 30% opýtaných. Investovanie do svojho hobby len asi 15% z nich.


„Hoci investíciu do detí považuje snáď každý rodič za svoju životnú prioritu, k dlhodobému finančnému investovaniu pre deti sa na Slovensku, v porovnaní s vyspelými európskymi krajinami a USA, zatiaľ staviame skôr pasívne. Pritom, ak by rodičia svojim potomkom založili sporiaci plán na tridsať eur mesačne hneď po narodení alebo v ranom veku, ušetrili by ich potreby založiť si sporiaci plán na niekoľko stoviek eur mesačne v čase, keď sa rozhodnú riešiť svoju finančnú budúcnosť samy,“ komentuje Miroslav Ovčarik.


„Dobrou alternatívou môžu byť životné investičné programy pravidelného investovania, ako je napríklad Rytmus od skupiny Pioneer Investments, ktoré ponúkajú zhodnocovanie peňazí v konzervatívnych či dynamických portfóliách v súlade s rizikovým profilom investora,“ uzatvára Miroslav Ovčarik.


Na otázku, či by sa Slováci dokázali pri garancii 10%-ného úroku vzdať tretiny výnosu v prospech charity, odpovedalo 17,5%, že v takom prípade by sa radi rozdelili a podporili dobrú vec. Šesť z desiatich opýtaných by peniaze na charitu venovalo, ale zaujímal by ich konkrétny účel a podporený projekt. Ostávajúca takmer štvrtina respondentov by sa o zisk s nikým nedelila a ponechala si všetko pre seba.

Prieskum realizovala investičná skupina Pioneer Investments v spolupráci s agentúrou STEM / MARK v júni 2015 na vzorke 500 mužov a žien vo veku 18 - 65 rokov.