Prieskum Pioneer Investments: Takmer polovica Slovákov považuje za najvýnosnejšiu investíciu do nehnuteľností. Bodujú aj podielové fondy a zlato


Ako ukázal najnovší prieskum Pioneer Investments, takmer polovica Slovákov si myslí, že najväčší zisk by dosiahli investovaním do nehnuteľností (47,4%), každý siedmy respondent (15,5%) vidí ako najefektívnejšiu investíciu do podielových fondov (8,8% prostredníctvom akciových a 6,7% prostredníctvom dlhopisových titulov). Tretiu priečku obsadili komodity reprezentované zlatom, ktoré uprednostňuje 14,7% opýtaných. Popularita žiadneho z ostatných investičných produktov nepresiahla hranicu 10%.


S ohľadom na výrazne lepší stav slovenskej ekonomiky aj lepšiu situáciu na trhu práce sú ľudia viac ochotní brať si hypotéky a investovať do nehnuteľností. Mnohí účastníci aktuálneho prieskumu Pioneer Investments si preto zjavne povedali, že čo je doma, to sa počíta. Viac ako polovica žien (52,1%) a značná časť mužov (42,7%) totiž uviedli, že najvýhodnejšou investíciou sú pre nich nehnuteľnosti. Do realít by pritom investovali hlavne ľudia stredného veku (53%) a do tridsiatich rokov (46,3%).


Graf 1) Aká investícia je podľa vás v súčasnosti najvýnosnejšia?

Hoci kolektívne investovanie, teda zhodnocovanie peňazí prostredníctvom podielových fondov, v porovnaní s vyspelými európskymi krajinami a USA nemá na Slovensku takú dlhú tradíciu, prieskumy jasne ukazujú, že jeho obľuba z roka na rok narastá. Približne každý desiaty muž (9,2%) a každá dvadsiata žena (4,2%) uvádzajú, že teraz, v čase nízkych úrokových sadzieb, je najvýhodnejšie investovať do podielových fondov. Fondom pritom veria hlavne vysokoškoláci (8,5%).


„Výsledky prieskumu sú v rozpore s výkonnosťou jednotlivých typov investícií v posledných rokoch. Aj napriek iba miernemu nárastu cien nehnuteľností ich respondenti označili ako aktuálne najvýnosnejšiu investíciu, podobne ako zlato, ktoré v posledných rokoch výrazne stráca,“ uvádza Roman Dvořák, analytik Pioneer Investments (ČR), ktorý je štvrtým najlepším predajcom fondov v Európe. „Naopak, fondový biznis v posledných rokoch zažíva v Európe najlepší vývoj. Najväčšiemu nárastu objemu majetku sa pritom tešia hlavne fondy s vysokým ratingom a novozaložené fondy.“


Oproti tomu sporiace produkty v slovenskej verejnosti strácajú body. Ako výhodné ich podľa prieskumu Pioneer Investments vidí len asi osempercentný podiel (7,8%) populácie. Drahým kovom verí približne 15 percent (14,7%) Slovákov; z toho 15,4% mužov a 14% žien. Investovanie do umeleckých predmetov považuje za výnosné menej ako päť percent opýtaných.


„Klesajúca obľuba sporiacich produktov nie je až tak veľkým prekvapením. Vzhľadom k extrémne nízkym sadzbám v posledných niekoľkých rokoch ľudia ‚presúvajú‘ svoje prostriedky z bankových účtov do produktov s výšším výnosovým potenciálom, medzi ktoré patria aj podielové fondy,“ uzatvára Miroslav Ovčarik, country manažér Pioneer Investments SR.