Pioneer Investments vykázal za 1. polrok rekordné čisté predaje vo výške 10,7 miliardy eur a je 15. najlepší na svete, majetok pod správou skupiny vzrástol na 221 miliárd eur


Globálna investičná skupina Pioneer Investments vykázala v prvom polroku tohto roka rekordný prílev investícií do svojich fondov vo výške 10,7 miliardy eur a v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku tým takmer zdvojnásobila čisté predaje. Prispel k tomu pretrvávajúci pozitívny vývoj čistých predajov v rámci všetkých trhov a distribučných kanálov. Dosiahnuté obchodné výsledky zabezpečili skupine Pioneer Investments v analýze agentúry Morningstar 8. priečku v Európe a 15. miesto celosvetovo.


Skupina Pioneer Investments nadviazala na vynikajúce výsledky prvého štvrťroku 2015 a v druhom štvrťroku vykázala čisté predaje vo výške 3,6 miliardy eur, čo jej zabezpečilo miesto medzi poprednými správcami vo svojom odvetví. Podľa analýzy štatistík čistých predajov podielových fondov od agentúry Morningstar zaujímala skupina v hodnotenom období prvého polroka 8. miesto medzi európskymi a 15. miesto medzi svetovými podielovými fondmi.*

Objem spravovaného majetku skupiny sa medziročne zvýšil o 19% a ku koncu júna dosiahol sumu 221 miliárd eur. Produktová ponuka Pioneer Investments pritiahla významné prítoky investícií z trhov, ako je napríklad Nemecko, Taliansko, Iberská oblasť a Latinská Amerika. Pozitívny vývoj zaznamenali aj trhy USA a Ázie.

„Máme veľkú radosť, že sme sa opäť zaradili medzi najlepších hráčov v odbore z pohľadu prítoku investícií do našich fondov. Potvrdzuje to dôveru, ktorú naši klienti majú v investičný proces skupiny Pioneer Investments. Vysokú dynamiku rastu vidíme najmä pri alternatívach likvidných aktív a v prípade stratégií zameraných na generovanie príjmu. Najmä náš rad fondov typu multi-asset zaznamenal výrazný prílev investícií a v rebríčku prvého polroka sa zaradil medzi tri najlepšie na svete**,“ hovorí Giordano Lombardo, CIO skupiny Pioneer Investments. „Hoci makroekonomický výhľad na obdobie do konca roka zostáva vo väčšej miere optimistický, očakávame, že volatilita trhu bude v dôsledku geopolitických faktorov aj naďalej vyššia. Našou prioritou zostáva orientácia na zhodnotenie investícií a na špičkové služby a podporu pre našich vážených klientov,“ dodáva Lombardo.