Povesť finančnej inštitúcie by v očiach verejnosti najviac poškodilo neetické správanie voči zákazníkom a únik dôverných informácií

Takmer polovica Slovákov si vyberá finančné produkty tradičných a renomovaných značiek

Značka a jej dobrá povesť patria bezpochyby k najhodnotnejším aktívam firmy. Podľa prieskumu investičnej skupiny Pioneer Investments by hodnota značky finančnej inštitúcie v očiach zákazníka najviac utrpela neetickým konaním voči klientom a únikom informácií. Najmenej by renomé značky ohrozila zmena vlastníka. Takmer polovica (45%) Slovákov si myslí, že na trhu budú mať vždy rozhodujúce slovo tradičné značky, a pri výbere finančných produktov či služieb sa rozhoduje práve podľa ich renomé. Pre päť z desiatich opýtaných je dobrá povesť a tradícia finančnej inštitúcie síce dôležitá, ale vo svetle novej konkurencie stráca pri rozhodovaní svoj význam.

V očiach väčšiny opýtaných (97%) by značke najviac ublížilo neetické správanie firmy voči zákazníkom a tiež únik osobných informácií na verejnosť (90%). Dôverou verejnosti by podľa 9 z 10 respondentov otriasol aj nečakaný pokles výkonnosti alebo výrazné finančné straty spoločnosti. Negatívne svetlo by na jej povesť tiež vrhlo odhalenie nepriaznivých informácií o vlastníkovi firmy alebo jej manažmentu. Naopak, najmenej by v očiach ľudí renomé značky ohrozila zmena vlastníka (50%).


Graf č. 1 – Čo by vo vašich očiach najviac poškodilo hodnotu značky finančnej inštitúcie/ investičnej spoločnosti?


Väčšina Slovákov vníma renomé (goodwill) a tradíciu značky pozitívne, rozhodujúcim kritériom pri nákupe finančnej služby sú však pre nich konkrétne parametre ponuky. Najčastejšie sa nechávame uniesť nízkymi alebo nulovými poplatkami a prísľubom vyšších výnosov alebo úročenia vkladov. Viac ako sedem z desiatich respondentov (74%) uviedlo, že renomé firmy je pre nich dôležité a tradičné značky si váži, no v konkurencii tých nových strácajú tieto faktory pri rozhodovaní na význame. 17% opýtaných uviedlo, že na ich voľbu majú tradičné značky jednoznačne vplyv, a myslia si, že na trhu budú mať vždy rozhodujúce slovo. Naopak, asi pre 8% respondentov je tradícia a povesť prežitkom, na ktorý pri nákupnom rozhodovaní nepozerajú.


Graf č. 2 – Má dobrá povesť značky a jej tradícia vplyv na vaše rozhodovanie?

Jedným z ukazovateľov hodnotenia spokojnosti so službami poskytovanými finančnou inštitúciou je tzv. TRIM* index. Skupina Pioneer Investments v SR a v ČR sa podľa tohto pravidelného celosvetového výskumu spokojnosti so službami poskytovanými skupinou v oblasti produktovej ponuky, podpory predaja, marketingu, procesov a administrácie medzi B2B klientmi dlhodobo drží na špici v porovnaní s relevantnou konkurenciou. „Skvelé výsledky TRIMu sú pre nás, samozrejme, potešujúce a udržanie vysokej kvality poskytovaných služieb je zároveň veľkou motiváciou do budúcnosti. Sme radi, že pre obchodných partnerov predstavujeme veľmi dôveryhodnú spoločnosť orientovanú na klienta, ktorá je aj po viac ako 85 rokoch pôsobenia na trhu schopná stále prichádzať s inováciami v oblasti produktov a investičných riešení a zároveň rešpektovať zabezpečenie investičného rizika,“ hovorí Dana Kryńska, riaditeľka marketingu a PR Pioneer Investments v ČR a SR.

Prieskum realizovala investičná skupina Pioneer Investments v spolupráci s agentúrou STEM/MARK v marci 2015 na vzorke 500 mužov a žien vo veku 18 – 65 rokov.

Viac informácií o skupine Pioneer Investments v SR a jej produktoch sa dozviete na webových stránkach www.pioneerinvestments.sk.