Pioneer Investments: Kolektívne investovanie je tu pre každého, treba len vedieť, čo to znamená

Minulý rok bol pre podielové fondy v Slovenskej republike rekordný. Investičná skupina Pioneer Investments preto zisťovala, či Slováci vôbec vedia, čo sa skrýva pod pojmom kolektívne investovanie. Výsledky sú šokujúce: len necelých 14% Slovákov odpovedalo správne, že ide o investovanie do podielových fondov. Takmer 40% opýtaných odpovedalo, že nevie. Pioneer Investments sa v apríli pripája k oslave Svetového dňa investičných fondov (19. 4.), ktorej cieľom je práve popularizovať kolektívne investovanie v povedomí širokej verejnosti a predstaviť jeho výhody aj retailovým investorom v SR.

Hoci investície do podielových fondov vlani dosiahli historickú úroveň, a slovenské domácnosti sa tak priblížili k štandardu krajín západnej Európy, podľa aktuálnych zistení skupiny Pioneer Investments osem z desiatich opýtaných nevie, čo pojem kolektívne investovanie znamená, poprípade z ponuky zvolilo chybnú odpoveď. 15% percent opýtaných je napríklad presvedčených, že kolektívne investovanie je investovanie väčšieho počtu individuálnych investorov na spoločný bankový účet. Ďalších takmer 8% Slovákov si myslí, že princípom kolektívneho investovania je využitie viacerých investičných nástrojov či foriem dohromady, teda napríklad investície do akcií, zlata, umeleckých zbierok a nehnuteľností. Čo to skutočne kolektívne investovanie je, tak vie len necelých 14% Slovákov. Priestor pre osvetu v rámci zvyšovania finančnej gramotnosti, ktorej sa skupina dlhodobo venuje, je preto stále veľký. A práve na zvýšenie informovanosti a popularizáciu investovania do podielových fondov využije Pioneer Investments oslavy tohtoročného druhého ročníka Svetového dňa investičných fondov, ktorý pripadá na 19. apríla.

„V Slovenskej republike sa história kolektívneho investovania začala písať až od 90. rokov minulého storočia a v prvopočiatkoch malo pre mnohých ľudí punc niečoho exkluzívneho, čo si môžu dovoliť len bohatí alebo tí, ktorí investovaniu rozumejú. Ako je vidieť, zažité obavy a s tým aj určitá neznalosť v ľuďoch pretrvávajú. Aj napriek tomu, že dnešný trh ponúka investičné produkty, ktoré sú široko dostupné, transparentné a zrozumiteľné, zo strany potenciálneho investora nevyžadujú žiadne špeciálne znalosti,“ hovorí Miroslav Ovčarik, country manažér Pioneer Investments SR. „Práve kolektívne investovanie umožňuje zhodnocovať peniaze aj tým, ktorí nechcú sami rozhodovať o tom, aké cenné papiere nakúpiť, alebo nemajú dostatočné finančné zdroje na nákup jednotlivých titulov. Najbežnejším typom kolektívneho investovania sú otvorené podielové fondy. Medzi ich výhody patrí okrem iného široké spektrum investičných stratégií, z ktorých je možné vyberať v súlade s cieľmi a rizikovým profilom klienta, diverzifikácia riziká či napríklad vysoká likvidita. "

Investičná skupina Pioneer Investments sa pripája k oslave Svetového dňa investičných fondov a v apríli klientom ponúka bonusové podmienky pre investovanie do vybraných produktov. Viac informácií na www.pioneerinvestments.sk.

Graf – Viete, čo sa skrýva pod pojmom kolektívne investovanie?

Prieskum realizovala investičná skupina Pioneer Investments v spolupráci s agentúrou STEM / MARK vo februári 2015 na vzorke 500 mužov a žien vo veku 18 – 65 rokov.

Pioneer Investments SR