Pri výbere finančnej služby je pre Slovákov dôležité know-how a tradícia značky, v konečnom rozhodovaní však väčšiu úlohu zohráva výhodnosť ponuky

Takmer 8 z 10 Slovákov hľadí pri výbere finančnej služby alebo produktu na značku, ale rozhodujúcim faktorom je pre nich celková výhodnosť ponuky. Tá sa hodnotí konkrétne podľa kritérií, aký nízky je úrok alebo či sú nulové poplatky (73,3%). Pre viac ako 60% z nás sú pri rozhodovaní veľmi dôležité aj transparentné a zrozumiteľné informácie a úlohu v rozhodovacom procese zohráva aj povesť finančnej inštitúcie, jej tradícia a know-how. Ako tiež vyplynulo z aktuálneho prieskumu investičnej skupiny Pioneer Investments, informácie o finančných službách a produktoch získava väčšina respondentov na internete (76,7%).

Renomé značky finančného domu a jeho povesť má pre Slovákov význam. Zhruba 17% z nás nakupuje finančné služby výhradne u renomovaných značiek, pre ďalších 7 z 10 je značka dôležitá, ale rozhodujúca je celková výhodnosť ponuky. Len pre takmer 10% respondentov nehrá značka žiadnu úlohu.

Slováci majú pri voľbe finančného produktu jasno aj v konkrétnych kritériách. Najdôležitejšie sú pre nich výhodné parametre, ako sú nízky úrok (respektíve vysoký výnos) alebo nulové poplatky (73,3%), nasledované transparentnými a zrozumiteľnými informáciami o produkte alebo službe (66,7%). V tesnom závese je povesť finančnej alebo investičnej spoločnosti, jej tradícia a know-how. Menšiu váhu má odporúčanie od rodiny a známych, naopak, marketingové ponuky v podobe zliav, bonusov a darčekov hrajú pri rozhodovaní skôr druhoradú úlohu.

„Urobiť chybu pri nakladaní s peniazmi môže byť pre chod domácnosti veľmi nepríjemné. Preto je dôležité, aby sa ľudia pri výbere inštitúcie, ktorej zveria dôveru a správu svojich peňazí, správali racionálne a s rozvahou. Určite je dobré sledovať parametre a výhodnosť konkrétnej ponuky. Nemalo by to však byť jediné kritérium, ktoré hrá úlohu v konečnom rozhodovaní potenciálneho investora,“ uviedol Miroslav Ovčarik, country manažér Pioneer Investments SR. „Určitým vodítkom pri výbere korektnej a bezpečnej finančnej inštitúcie môže byť jej tradícia pôsobenia na trhu, produktová ponuka a kvalifikovaná distribučná sieť,“ dodal.

„Som rada, že aj v Slovenskej republike môžeme využívať silné zázemie skupiny Pioneer Investments a nadviazať na úspešnú tradíciu značky, ktorá tento rok oslavuje už 87. rok svojho pôsobenia na svetových trhoch. Verím, že časom preverený investičný prístup založený na vedomostiach je cenným know-how, ktoré nás odlišuje od ostatných a zároveň nám dovoľuje ďalej sa rozvíjať a prispôsobovať potrebám meniaceho sa trhu,“ doplnila Dana Kryńska, riaditeľka Marketingu a PR Pioneer Investments ČR a SR.

Najvyužívanejším zdrojom informácií o finančných službách a produktoch je pre viac ako 70% Slovákov internet. Takmer 40% Slovákov dá na referencie od príbuzných a známych a 38% respondentov získava základné informácie v pobočke danej finančnej spoločnosti. „Pre laika môže byť zradné aj spoliehanie sa iba na informácie z internetu. Tie je dobré preveriť si aj z iného zdroja, napríklad konzultáciou s dôveryhodným finančným sprostredkovateľom alebo referenciou u skúsených osôb z okolia klienta,“ uzatvára Ovčarik.

Graf – Aká dôležitá je pre vás značka pri výbere a nákupe finančnej služby/finančného produktu?


Prieskum realizovala investičná skupina Pioneer Investments v spolupráci s agentúrou STEM/MARK vo februári 2015 na vzorke 500 mužov a žien vo veku 18 – 65 rokov.

Pioneer Investments SR