PIONEER INVESTMENTS NADVIAZAL SPOLUPRÁCU S ĎALŠÍMI DISTRIBÚTORMI NA SLOVENSKU

16.2.2006

Skupina Pioneer Investments v SR rozšírila svoje distribučné kanály pre predaj otvorených podielových fondov. Od decembra ponúka svoje produkty prostredníctvom spoločnosti Across Investments Services, o.c.p., a.s. a ich subdistribútorov, od januára 2006 aj prostredníctvom spoločnosti FinCo&Partners, a.s. Spoluprácu hodlá rozšíriť aj o ďalších kľúčových partnerov. Doposiaľ boli produkty Pioneer Investments ponúkané výlučne na obchodných miestach UniBanky. Skupina spolupracuje i s vybranými poisťovňami na produktoch investičného životného poistenia typu unit-link.


Noví distribútori ponúkajú všetky fondy okrem Pioneer Funds II – Slovak Short-Term a Slovak Bond. (Kompletnú ponuku nájdete v prílohe.)
„UniBanka zostáva naším hlavným strategickým partnerom a spolupráca s ňou je kľúčová pre náš úspech. Od rozšírenia distribučných kanálov si však sľubujeme prerazenie do segmentu predaja cez finančných poradcov a asset manažérov. Obchodne by sme chceli zvýšiť trhový podiel zo súčasných 2,5% na 6%, a to v priebehu 3 rokov,“ povedal Ing. Pavol Bulla, Country Manager Pioneer Investments v SR.


Skupina Pioneer Investments pôsobí na slovenskom trhu od roku 2001 a je súčasťou Slovenskej asociácie správcovských spoločností. Doposiaľ predávala svoje produkty prostredníctvom všetkých obchodných miest UniBanky. Pioneer Investments poskytuje investičné služby aktívneho obhospodarovania portfólií privátnych aj inštitucionálnych klientov. Ponúka im celkom 49 produktov – otvorených podielových fondov, ktoré tvoria luxemburské rodiny Pioneer Funds a Pioneer Funds II. www.pioneerinvestments.sk
Across Investments Services, o.c.p., a.s. je spoločnosť poskytujúca investičné služby. Zaisťuje kompletný individuálny servis v oblasti správy klientskych aktív, prístup na svetové finančné trhy a nezávislé investičné poradenstvo. Na slovenskom trhu pôsobí od 1. januára 2005 a je členom Slovenskej asociácie správcovských spoločností, Asociácie obchodníkov s cennými papiermi a Garančného fondu investícií. www.across.sk
FinCo&Partners je profesionálna nezávislá spoločnosť orientujúca sa na nezávislé finančné poradenstvo v rámci medzinárodnej finančnej skupiny SALVE GROUP. Na slovenskom trhu pôsobí už desať rokov. Jej hlavným cieľom je na základe vlastných analýz vyberať na finančnom trhu tie najlepšie produkty a inštitúcie a uspokojovať potreby svojich klientov. www.fincop.sk

Pre viac informácií kontaktujte:
Pavol Bulla
pavol.bulla@pioneerinvest.sk
Miloslav Doubrava
miloslav.doubrava@pioneerinvest.cz
Šárka Maříková
sarka.marikova@crestcom.cz