Pioneer Funds – Global Equity Target dosiahol po dvoch rokoch od založenia 1 miliardu eur pod správou a cieľuje dividendu 7%

Luxemburský podfond Pioneer Funds – Global Equity Target Income dosiahol len krátko po druhom výročí od svojho vzniku objemu aktív pod správou vo výške 1 miliardy eur! Slovenským investorom je tento úspešný fond dostupný v reinvestičných triedach, ako aj v triedách vyplácajúcich dividendu na kvartálnej báze v USD aj v eurách. Cieľom Pioneer Funds – Global Equity Target Income pre tento rok je vyplatiť hrubú dividendu vo výške 7%.

„Zvolená investičná stratégia podfondu Pioneer Funds – Global Equity Target Income sa ukázala ako úspešná. V oboch predchádzajúcich rokoch dosiahol fond vyššie ako cieľované príjmy a participoval na raste akciových trhov. Zároveň v porovnaní so širším trhom preukázal nižšiu volatilitu,“ sumarizuje úspechy fondu Miroslav Ovčarik, country manager Pioneer Investments SR. „V súčasnom prostredí politiky nulových úrokových sadzieb a kvantitatívneho uvoľňovania zo strany ECB predstavujú fondy typu target income pre investorov atraktívne riešenie. Hlavným cieľom týchto fondov je generovanie nadpriemerných dividendových výnosov prostredníctvom aktívneho investičného prístupu pri súčasnom zachovaní obozretného riadenia rizika portfólia.“

Za rok 2013 dosiahol Pioneer Funds – Global Equity Target Income hrubý dividendový výnos vo výške 7% oproti cieľovaným 6% a v roku 2014 predstavoval hrubý dividendový výnos dokonca 7,5% v porovnaní s cieľovanými 7%. Cieľom pre tento rok je hrubá dividenda vo výške 7%. „S ohľadom na dynamiku finančného trhu a tiež na štrukturálne trendy, ako je starnutie svetovej populácie a zvýšená hladina verejného dlhu, sme presvedčení, že hľadanie alternatív k tradičným zdrojom príjmu bude zo strany investorov pokračovať aj naďalej,“ doplnil Ovčarik.

Investičná charakteristika podfondu Pioneer Funds – Global Equity Target Income
Podfond usiluje o dosiahnutie príjmov s druhotným cieľom dosahovať zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a nástrojov spojených s akciami vydaných spoločnosťami na celom svete, ktoré ponúkajú potenciál vyšších než priemerných dividend. Podfond môže s cieľom zvýšenia výnosu portfólia a vytvorenia dodatočných príjmov realizovať krátky predaj kupných opcií na vybrané akcie v držbe Podfondu. Podfond môže tiež predávať predajné opcie na akciové indexy, ktoré sa nakupujú v budúcnosti, za cieľové ceny pod úrovňou cien trhových. Podfond môže tiež investovať až 20% svojich aktív do všetkých typov dlžobných a s dlhmi spojených nástrojov vydaných tak vládnymi, ako aj nevládnymi emitentmi.

Pioneer Funds – Global Equity Target Income riadi Piergaetano Iaccarino, ktorý je od januára 2012 riaditeľom pre tematické a tzv. „disciplined“ akcie v skupine Pioneer Investments. Predtým bol členom ženevského tímu Pioneer Investments pre riadenie dlhých/ krátkych stratégií ázijských akcií. Piergaetano vyštudoval ekonómiu na univerzite v Perugii. V roku 2004 získal titul CFA.

Pioneer Investments SR