Zlúčenie Pioneer P.F. do Pioneer Fund Solutions bolo úspešne dokončené

Vážení klienti,
dovoľte, aby sme Vás týmto informovali, že zlúčenie podfondov fondu Pioneer P.F. do novo vznikajúcej rodiny Pioneer Fund Solutions ku dňu 13. februára 2015 bolo úspešne dokončené. Výpis z účtu v registri bude klientom, ktorých sa týkalo vyššie uvedené zlúčenie, sprístupnený spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup, na adrese

https://www.pioneer.cz/RA/Login.asp?lang=sk


V tejto súvislosti zároveň dochádza k aktualizácii a ďalšiemu spresneniu príslušnej právnej dokumentácie (týkajúcemu sa investorov z USA), najmä potom cenníka, obchodných podmienok a informácií pre zákazníkov. Aktuálne znenie dokumentácie nájdete na adrese:

http://www.pioneerinvestments.sk/dokumentacia.asp

Ďakujeme za pochopenie

Pioneer Asset Management, a.s.