Oznámenie pre podielnikov Luxemburských fondov Pioneer Investments: Reorganizácia obchodných aktivít v rámci skupiny Société Générale

Vážení klienti,

dovoľte, aby sme Vás týmto informovali o plánovaných organizačných zmenách v rámci skupiny Société Générale, ktorej subjekty poskytujú celosvetovo služby pre Luxemburské fondy Pioneer Investments („Fondy“). Úvodom by sme Vás radi ubezpečili, že nižšie uvedené zmeny nevyžadujú z Vašej strany žiadne úkony a na služby poskytované investorom v Slovenskej republike a nimi vykonávané transakcie nebudú mať tieto zmeny priamy vplyv. Povinnosť informovať klientov nám Však ukladá Luxemburská legislativa.

Medzi subjekty skupiny Société Générale poskytujúce celosvetovo služby pre Fondy sa radí Depozitár a platobný agent (Société Générale Bank & Trust), Administrátor (Société Générale Securities Services Luxembursko) a Registrátor a prevodný agent (European Fund Services S.A.). K reorganizácii aktivit dochádza v rámci prechodu na nový operačný model, ktorý prinesie zvýšenie efektivity globálnych procesov a zaistí konzistentnosť služieb poskytovaných skupinou Société Générale v rámci celého sveta.

O aké zmeny sa konkrétne jedná?

• O konsolidáciu služieb poskytovaných pre Fondy v Luxembursku a s tým súvisiace uzavretie kancelárie spoločnosti European Fund Services S.A. („EFS“) v Hamburgu. V prvom polroku 2015 potom dôjde k reorganizácii luxemburských právnych subjektov skupiny, vrátane zmeny názvu spoločnosti EFS na Société Générale Bank & Trust, Luxemburg.

• O prevedenie vybraných služieb poskytovaných pre Fondy na spoločnosť Société Générale Global Solution Centre Pvt. Ltd so sídlom v Indii.

• O rozšírenie prístupov k údajom o klientoch zasielaných v rámci skupiny Société Générale o spoločnosť Société Générale Global Solutions Centre Pvt. Ltd so sídlom v Indii, a to s účinnosťou od 31. marca 2015.

Pre územie Slovenskej republiky bude na základe zmluvy s EFS aj naďalej zástupcom
spoločnosť Pioneer Asset Management, a.s., IČ: 25684558, so sídlom Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, ktorý zaisťuje služby investorom v SR prostredníctvom Pioneer Asset Management, a.s. – organizačnej zložky, IČ: 35919167, so sídlom Krížna 50, 821 08 Bratislava.

Podrobné informácie k uvedeným zmenám nájdete v priloženom dokumente „Q&A: Société Générale Group Re-Organisation“.

Pioneer Investments SR