Pioneer Funds – European Equity Target Income opäť prekonal dividendový výnos 7%

Akciový podfond Pioneer Funds – European Equity Target Income v minulom roku nadviazal na doterajšiu úspešnú históriu vyplácania vysokých dividend a opäť prekonal svoj ambiciózny cieľ. V EUR triede vyplatí za rok 2014 celkovú dividendu vo výške 7,3% oproti cieľovaným 7%. Rovnaký cieľ (7%) je nastavený aj pre rok 2015. Slovenským investorom je podfond k dispozícii od marca 2014 v eurovej triede s výplatou dividend ako aj v eurovej reinvestičnej triede.

Klienti si tak môžu vybrať, či dajú prednosť pravidelnej výplate dividend, alebo reinvestovaniu. Investovanie do reinvestičnej triedy je možné jednorazovo, tak aj už od 30 eur mesačne prostredníctvom Programu pravidelného investovania RYTMUS SELECT.. „Reinvestičná trieda Pioneer Funds – European Equity Target Income je atraktívnym riešením najmä pre klientov, ktorí ocenia dividendy, nechcú však riešiť daňovú otázku. Dosiahnutá dividenda v tomto prípade nie je vyplatená na účet klienta, ale je reinvestovaná do fondu a prejaví sa tak v náraste hodnoty podielového listu. Akciový fond Pioneer Funds - European Equity Target Income, s pravidelnou výplatou dividend, bol v SR vlani naším druhým najpredávanejším fondom,“ uviedol Miroslav Ovčarik, country manager Pioneer Investments SR.

Luxemburský podfond Pioneer Funds – European Equity Target Income dosahuje od svojho založenia atraktívne výnosy a vysoké dividendy kombináciou využitia opčných stratégií a akciového portfólia, ktoré kladie dôraz tak na dividendový rast, ako aj na rast kapitálu. Dividendy sú vyplácané polročne. Za rok 2014 bola v prípade primárnej triedy v EUR vyplatená celková dividenda vo výške 7,3%, cieľ pre tento rok je 7%.

Úspech podfondu je založený na prvotriednom investičnom procese so zameraním na fundamentálne ukazovatele. Portfólio manažér Karl Huber k špecifikám fondu hovorí: „Tento produkt je určený primárne pre investorov, ktorí hľadajú príjem a sú ochotní pre jeho dosiahnutie podstúpiť určité akciové riziko. Kým výnosy ostatných tried aktív, napríklad peňažného trhu alebo dlhopisov, ďalej klesajú, zvyšuje sa počet investorov, ktorí používajú akcie ako zdroj príjmov s možnosťou kapitálového zhodnotenia.“

Pioneer Funds – European Equity Target Income ponúka atraktívnu dividendu aj v súčasnom prostredí nízkych výnosov:

Cieľ Vyplatených
2012 6% 7,3%
2013 7% 7,5%
2014 7% 7,3%
2015 7%

Zdroj: Pioneer Investments, dáta k 31. 12. 2014, platné pre triedu A, EUR, distribuujúcu polročne. Cieľová dividenda je stanovovaná na ročnej bázi. Môže byť prekonaná alebo nemusí byt dosiahnutá a nemala by byť chápaná ako garancia. Dividenda je vyplácaná polročne. Skutočne dosiahnutá výška dividend sa môže výrazne líšiť od predpovede (tiež smerom nadol), zvlášť v obdobiach so zvýšenou fluktuáciou trhu. Minulá výkonnosť nie je garanciou ani spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. Výkonnosť fondu tiež v neposlednom rade závisí od trhových trendov a podlieha fluktuácii. Môže teda znížiť celkový výnos fondu a môže tiež viesť k zápornému celkovému výnosu.

Pioneer Investments SR