Pri výbere investičného portfólia sú pre Slovákov najdôležitejšími faktormi garantovaný výnos a miera rizika investície

O investíciách sa Slováci radia s odborníkmi, konečné rozhodnutie však nechávajú na svojom úsudku

Najdôležitejším rozhodovacím kritériom pri výbere podielového fondu a investičného portfólia je pre tretinu Slovákov garantovaný výnos do splatnosti, druhým v poradí miera rizika (21%) a dividendový výnos (12%). Informácia vyplynula z prieskumu investičnej skupiny Pioneer Investments, ktorý zisťoval, aké faktory sú dôležité pri investorskom rozhodovaní. Ak by Slováci mali k dispozícii 4 000 eur a chceli by túto sumu investovať, takmer polovica (48%) z nich by výber fondu či zloženie investičného portfólia konzultovala s investičným poradcom alebo najbližšou rodinou. Konečné rozhodnutie by však nechali na vlastnom úsudku.

„Zorientovať sa dnes na trhu investičných produktov nemusí byť jednoduché pre každého. Investovanie už totiž dávno nie je ‚len‘ o akciách a dlhopisoch. K dispozícii sú sofistikované riešenia, ktoré vzhľadom na investičný horizont aj na niekoľko desiatok rokov môžu klientov sprevádzať celým životom,“ komentuje dáta z výskumu Miroslav Ovčarik, Country Manager Pioneer Investments SR. „Som preto rád, že takmer polovica oslovených respondentov, pokiaľ ide o ich osobné financie, vníma kvalifikovanú pomoc finančných odborníkov ako dôležitú,“ dodáva.

Celých 19% respondentov by sa pri investovaní sumy štyritisíc eur obrátilo na odborníkov z finančného sektora, bankové inštitúcie, finančných alebo investičných poradcov, a tiež by ich radám plne dôverovalo. Takmer polovica opýtaných (48%) by sa s odborníkom poradila, ale finálne rozhodnutie by vzala do vlastných rúk. 22% ľudí by sa spoľahlo na radu partnera alebo rodiny a 12% by stavalo len na vlastných skúsenostiach a úsudku.

Graf č. 1 – S kým by ste konzultovali správny výber podielového fondu a zloženie investičného portfólia pri investovaní sumy 4 000 eur?Pri rozhodovaní, kam voľné prostriedky investovať, je pre 37% respondentov najdôležitejším faktorom garantovaný výnos do splatnosti a pre 21% z nich miera rizika. Lákavým faktorom pri voľbe podielového fondu je pre 12% Slovákov dividendový výnos, teda priebežné vyplácanie. „V posledných mesiacoch sa naša ponuka dividendových fondov stretáva s rastúcim záujmom slovenských investorov, teší nás, že Slováci majú záujem investovať. Akciový fond Pioneer Funds - European Equity Target Income, s pravidelnou výplatou dividend, je v SR od začiatku tohto roka druhým naším najpredávanejším fondom, pričom suma aktív pod správou aktuálne presahuje desať miliónov eur. Dopredu oznámená cieľovaná dividenda vo výške 7% ročne je pre investorov atraktívna a prekonáva ich obavy z volatility akciového fondu,“ uviedol Miroslav Ovčarik, Country Manager Pioneer Investments SR.

Zhruba desať percent respondentov by pri výbere vhodnej investície hľadelo predovšetkým na najvyšší výnos podľa historických ukazovateľov a tiež na to, či ide o overený titul s dobrou povesťou. Naopak, ako najmenej dôležité sa slovenským investorom pri rozhodovaní javia parametre ako kolísavosť kurzu, odbor investície a či sa jedná o známy, overený titul s dobrou povesťou. Veľkú váhu Slováci v prieskume neprikladali ani dĺžke investičného horizontu (8%).

Graf č. 2 – Ktorý z faktorov by pre vás bol najdôležitejší pri rozhodovaní, kam investovať, pri výbere podielových fondov?Prieskum o investovaní slovenskej a českej populácie realizovala investičná skupina Pioneer Investments v spolupráci s agentúrou Stem Mark v septembri 2014 na vzorke 500 mužov a žien vo veku 18 – 65 rokov.

Pioneer Investments SR