Nový fond Pioneer Investments ponúka potenciál rozvíjajúcich sa trhov a dividendový výnos

Zaujímavú príležitosť v podobe nového dlhopisového podfondu z luxemburskej rodiny Pioneer S.F. aktuálne ponúka investičná skupina Pioneer Investments v SR. Pioneer S.F. – Emerging Markets Bond 2019 s ročnou výplatou dividend využíva atraktívny potenciál ekonomík rozvíjajúcich sa trhov. Upisovacie obdobie fondu v eurovej menovo zaistenej triede sa začalo 9. júna a na trh bude uvedený 21. júla.

„Región rozvíjajúcich sa trhov už nenesie nálepku špekulatívnych investícií, naopak postupne získava rešpekt ratingových agentúr,“ hovorí Miroslav Ovčarik, country manažér Pioneer Investments SR, a dodáva: „Pioneer SF – Emerging Markets Bond 2019 osloví predovšetkým investorov, ktorí požadujú vyšší výnos, než aký ponúkajú štátne dlhopisy, a ocenia každoročné vyplácanie dividend. Výhodou je aj menovo zaistená trieda do eur.“
Portfólio môže ponúknuť rozloženie rizika do približne 40 až 50 dlhopisov rôznych emitentov, pričom musí spĺňať náročné kritériá fondu – predovšetkým výplatu pravidelného výnosu a päťročnú splatnosť. Cieľom fondu je držať dlhopisy až do splatnosti, investičný tím má však možnosť aktívne reagovať na zmenu podmienok a zabezpečiť alebo nahradiť určitú pozíciu v portfóliu. Výhodou tohto prístupu je relatívne presný odhad budúceho výnosu pre klienta. Výška budúceho hrubého výnosu fondu je aktuálne odhadovaná približne na 5% p. a.

Upisovacie obdobie pre Pioneer S.F. – Emerging Markets Bond 2019 trvá od 9. 6. do 18. 7. 2014 a samotný fond začne činnosť 21. júla. Minimálna investícia je stanovená na 3 500 eur.

Investičný tím fondu je zložený zo skúsených odborníkov na dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov a dlhopisy s vysokým výnosom: portfólio manažérmi sú Yerlan Syzdykov, ktorý sa venuje rozvíjajúcim sa trhom po celý čas svojho pôsobenia v skupine Pioneer Investments od roku 2000, a Paul Nash, ktorý pôsobí v odbore investícií už 17 rokov a zameriava sa najmä na dlhopisové fondy s fixným dátumom splatnosti. V Pioneer Investments pôsobí od roku 2008 ako člen tímu pre dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov a dlhopisy s vysokým výnosom.

Portfólio manažér fondu Yerlan Syzdykov, ktorý je v skupine Pioneer Investments zároveň riaditeľom pre dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov a dlhopisy kategórie high yield, vidí v odolnosti dlhopisov rozvíjajúcich sa trhov tri hlavné faktory: „Najdôležitejšiu úlohu pri riadení príležitostí a rizík spojených s investovaním na týchto trhoch hrá pochopenie rozdielnych výziev, ktorým tieto trhy čelia, monitoring dát s identifikáciou domácich a externých rizík danej krajiny a monitorovanie opatrení a reforiem, ktoré tieto krajiny implementujú. Práve vstupujeme do novej fázy vývoja rozvíjajúcich sa trhov a investovanie do tejto triedy aktív si vyžaduje nové myšlienkové prístupy.“

Pioneer Investments v SR