Pioneer Investments: Slovákom odvaha nechýba. Peniaze by, okrem sporiacich produktov, najčastejšie zhodnotili aj v akciách a dlhopisoch

Odvážnemu šťastie praje a Slováci sa týmto príslovím riadia. Ak by mali k dispozícii 40 tisíc eur, vo viac ako štyroch pätinách prípadov (85%) by ich investovali do akcií a dlhopisov, 70% by ich investovalo do nehnuteľností. V porovnaní so susednými Čechmi sú tak o poznanie odvážnejší, nakoľko do akcií a dlhopisov by ekvivalent jedného milióna korún investovalo iba 14% Čechov. Informácie vyplynuli z prieskumu investičnej skupiny Pioneer Investments, ktorý zisťoval ochotu Slovákov a Čechov k rizikovým investíciám. Voľné prostriedky vo výške jeden tisíc eur by potom viac ako tretina Slovákov vložila do sporiaceho produktu, ďalšia tretina by ich investovala do seba, svojich koníčkov a záujmov a 16% opýtaných by voľné finančné prostriedky vložilo do akcií a dlhopisov.

„Hoci Slováci so svojimi peniazmi nakladajú obozretne, príslovie: „risk je zisk“ ctí veľká časť populácie. Pri investovaní nižšej sumy by volili konzervatívnejšie nástroje, čo je do určitej miery v poriadku. Prekvapujúci je podiel občanov, ktorí by sa pri investovaní sumy 40 tisíc eur zamerali na akcie a dlhopisy, " hovorí Miroslav Ovčarik, country manažér Pioneer Investments SR, a dodáva: „Zdá sa, že slovenskí investori sú si vedomí, že pri súčasných nízkych úrokových sadzbách musia rozšíriť svoje obzory a pustiť sa aj do odvážnejších investičných nástrojov. Aj investor - začiatočník má vďaka širokej ponuke podielových fondov šancu pravidelne investovať do akcií a dlhopisov. Týmto spôsobom môže dosiahnuť v strednodobom a dlhodobom časovom horizonte zaujímavé výnosy s prijateľnou mierou rizika.“

Ak by mali k dispozícii sumu 40 000 eur, 85% Slovákov by kvôli ich zhodnoteniu volilo nákup akcií alebo dlhopisov a 70% by ich investovalo do nákupu nehnuteľností. Viac ako 15% opýtaných považuje za správnu investičnú voľbu zlato. 4% opýtaných by svoje voľné finančné zdroje uložili do umeleckých diel a len 5,5% by sa pustilo do investovania na burze.

Sumu tisíc eur by sa 38% slovenských respondentov pokúsilo zhodnotiť prostredníctvom sporiaceho produktu a približne tretina Slovákov by ju radšej investovala do seba, napríklad nákupom dovolenky alebo financovaním svojej záľuby. Ďalších 13% by sumu použilo na investovanie do akcií a dlhopisov.

Graf: Ak by ste mali k dispozícii sumu 40 000 eur / 1 milión korún, do čoho by ste ju investovali?
Prieskum o investovaní českej a slovenskej populácie realizovala investičná skupina Pioneer Investments v spolupráci s agentúrou Stem Mark v marci 2014 na vzorke 500 mužov a žien vo veku 18 - 65 rokov.

Anketa: Ako by investovali čiastky 1) tisíc eur/ 30 tisíc korún a 2) 40 tisíc eur/ 1 milión korún experti z bankového a investičného sektora v SR a ČR?

Andrea Straková, Senior Manager, PARTNERS GROUP SK
1) „Pri budovaní osobného resp. rodinného portfólia za prvý krok považujem vytvorenie správnej finančnej rezervy. Správnej z pohľadu výšky a tiež toho, akým spôsobom je uložená. Mala by pokrývať minimálne šesťmesačné výdaje rodiny, ideálny prípad je, ak sa rozprávame o polročnom príjme.
Ak by teda u klienta nebola táto rezerva, použila by som 1 000,- eur na jej zväčšenie. Následne by som voľné prostriedky, ktoré tak mesačne nebude potrebné používať na zväčšovanie rezervy, použila na pravidelné investovanie do dlhopisových a akciových portfólií v programoch pravidelného investovania.
To sú prostriedky, ktoré sú určené na zvyšovanie životného štandardu počas života a na napĺňanie cieľov. Pokiaľ si chceme naše finančné ciele splniť vo väčšom rozsahu či skôr, jediným riešením je používať práve investície do dlhopisových, akciových a z pohľadu diverzifikácie možno komoditných fondov. Terminovaný vklad ani sporiaci účet nevytvoria výnos, ktorým si môžeme uspokojiť svoje ciele.“

2) „Čo sa týka 40.000,- eur, opäť prvý krok je spojený s finančnom rezervou a jej výškou. Z pohľadu umiestnenia rezervy, moja osobná preferencia sú peňažné fondy, resp. konzervatívne dlhopisové portfólia.
Zvyšok, ktorý nepoužijeme na vytvorenie, resp. doplnenie finančnej rezervy, diverzifikovať podľa jednoduchej stratégie FEREO: fixed income - equities - real estate - opportunities.
Z pohľadu fixed income časti, za riešenie považujem diverzifikované portfóliá korporátnych dlhopisov. Ako príležitosť vidím investície v rozvojových oblastiach a do komodít.

Som fanúšikom otvorených podielových fondov, v prípade bežných, ale aj privátnych klientov. Náklady spojené s investovaním považujem za logické v kontexte „nie sme takí bohatí, aby sme si mohli kupovať lacné veci“. Ponuky sporiacich účtov zadarmo otvorených, vedených, fungujúcich, odmenených malým výnosom. Zákonitosti trhu nedovoľujú, aby som si cez sporiaci účet nasporil na dôchodok. Každý like je na niečo iné. Myslím si, že je dôležitý výber správcu, nie fondu. Výber správcu z pohľadu prístupu, stratégie, cieľov, nákladov aj histórie. Nie, že by boli „minulé výnosy zárukou budúcich“, myslím skôr, že ide o dlhodobé správanie sa a prístup k trhu a klientovi.“

Miroslav Ovčarik, Country Manager Pioneer Investments v SR
1) Za 1 000 eur by som si pravdepodobne doprial peknú rodinnú dovolenku niekde na Slovensku alebo v blízkom okolí.
2) Ak by som mal k dispozícii čiastku 40 000 eur, časť peňazí by som si uložil na bankovom účte ako likvidnú rezervu (približne 10%) a zvyšok postupne zainvestoval do flexibilného programu pravidelného investovania - do balancovaných portfólií zložených z dlhopisov, akcií a komodít, ako stredno až dlhodobú rezervu do budúcnosti.

Benjamín Muráň – Head of Segment Individuals, Retail Marketing & Segments, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia (Česká republika)

1) "Čiastku 30 tisíc korún by som investoval do priameho nákupu akcií na pražskej burze.“

2) „Sumu 1 milión korún by som rozložil nasledovne:
- Kúpa bytu v menšej obci v hodnote zhruba 400 tisíc,
- 100 tisíc na ľahkú rekonštrukciu nehnuteľnosti
- Priamy nákup akcií za 150 tisíc
- Jednorazová investícia do dlhopisového fondu vo výške 250 tisíc
- Pravidelná investícia do akciového fondu v celkovej sume 100 tisíc (rozložené po 5 tisícoch mesačne)

Pioneer Investments SR