Pioneer uvádza nový fond s potenciálom rozvíjajúcich sa trhov a dividendovým výnosom: Pioneer SF - Emerging Markets Bond 2019

Región rozvíjajúcich sa trhov zostáva atraktívnou investičnou príležitosťou vzhľadom k zdravým verejným financiám a efektívnej monetárnej politike. Preto skupina Pioneer Investments dnes začala upisovacie obdobie ďalšieho zaujímavého fondu z dlhopisovej rady Pioneer Funds, zameraného práve na rozvíjajúce sa trhy: Pioneer SF - Emerging Markets Bond 2019. Fond poskytujúci pravidelnú ročnú výplatu dividend je klientom k dispozícii okrem iného aj v menovo zaistenej triede v EUR.

Fond je šitý na mieru predovšetkým klientom, ktorí:
• uvažujú o investícii s horizontom 5 rokov
• ocenia každoročné vyplácanie dividend
• požadujú vyšší výnos ako ponúkajú štátne dlhopisy
• preferujú menovo zaistenú investíciu do EUR
Pioneer S.F. - Emerging Markets Bond 2019 môže ponúknuť rozloženie rizika do približne 40-50 dlhopisov rôznych emitentov. Cieľom fondu je držať dlhopisy až do splatnosti, avšak investičný tím na dennej báze monitoruje možné riziká, a v prípade zmeny výhľadu na niektorý titul aj aktívne zabezpečuje, prípadne nahrádza určitú pozíciu v portfóliu. Výhodou tohto prístupu je relatívne presný odhad budúceho výnosu pre klienta.
Viac informácií o novom fonde nájdete na webových stránkach Pioneer Investments