Pioneer Funds - European Equity Target Income spravuje po dva a pol roku svojej existencie aktíva presahujúce jednu miliardu eur

Európsky akciový fond z rodiny luxemburských fondov Pioneer Investments, Pioneer Funds - European Equity Target Income, ktorý bol na trh celosvetovo uvedený v novembri 2011, prekročil hranicu jednej miliardy eur aktív pod správou. Slovenským investorom je tento úspešný akciový fond k dispozícii od marca tohto roku v eurovej triede s výplatou dividend a ďalej v eurovej reinvestičnej triede. Za dobu svojej distribúcie v SR dosiahol fond sumu aktív pod správou vo výške viac ako 5,5 miliónov eur. V rokoch 2012 aj 2013 prekonal cieľované dividendy, pričom v oboch prípadoch vyplatil dividendu presahujúcu 7%.

„Európske akcie ponúkajú v súčasnej dobe neporovnateľne vyšší dividendový výnos, ako dosahujú štátne a firemné dlhopisy investičného stupňa. Z doterajších pozitívnych reakcií slovenských investorov na nový fond možno usúdiť, že ich záujem o akciové tituly stúpa a atraktívnou ponukou v podobe Pioneer Funds - European Equity Target Income sme sa im trafili do investičnej nálady, „uviedol Miroslav Ovčarik, Country Manager Pioneer Investments SR, a dodal: „Práve tento fond je vhodnou alternatívou pre klientov, ktorí v prostredí nízkych úrokových sadzieb hľadajú produkt s vyšším výnosom, ale zároveň sú ochotní podstúpiť akciové riziko.“

Luxemburský podfond Pioneer Funds - European Equity Target Income ponúka investovanie do široko diverzifikovaného portfólia európskych akcií s potenciálom vyššieho dividendového aj kapitálového rastu. Portfólio manažér Karl Huber a jeho tím hľadajú príležitosti, ako výnosový potenciál zvýšiť nielen investíciami do akcií, ale tiež využitím opčných stratégií. „Úspech stratégie podfondu a jeho značný rast v pomerne krátkom časovom období je založený predovšetkým na vyváženom prístupe k zhodnocovaniu kapitálu a generovaní dividend. Podfond investuje do spoločností, ktoré svojim akcionárom aktuálne prinášajú vysoké dividendy, a analýza ich hospodárenia zároveň naznačuje, že tento trend bude pokračovať aj v budúcnosti, " uviedol Karl Huber a doplnil: „Hlavnou súčasťou investičného procesu nášho tímu je vyhľadávanie akciových príležitostí a ich vyťažení. Pokiaľ ide o výber akciových titulov, neexistuje jeden najdôležitejší rozhodovací faktor. Vykonávame detailné analýzy akciového trhu a volíme vhodné metódy vyhodnocovania, ktoré nám umožňujú najpresnejší odhad cieľovej ceny. Pokiaľ ide o zhodnotenie aktuálnej situácie na európskych kapitálových trhoch, zdieľam mierne optimistický pohľad celej investičnej skupiny na európsky akciový trh.“

Slovenskí investori môžu využiť nielen triedu v eurách vyplácajúcu dividendy, ale aj reinvestičnú triedu. Dividendy sú vyplácané polročne a cieľovaná výplata vo výške 7% pre rok 2014 (v prípade dividendovej triedy v EUR) demonštruje zámer nadviazať na úspech vo vyplácaní vysokých dividend v rokoch 2012 (7,3%) a 2013 (7,5%).

Dividendová trieda podfondu je k dispozícii iba prostredníctvom vybraných distribútorov. Trieda, ktorá nevypláca dividendy, je dostupná prostredníctvom širokej distribučnej siete skupiny Pioneer Investments v SR.

Pioneer Funds: European Equity Target Income prináša:

• alternatívu pre klientov, ktorí v prostredí nízkych úrokových sadzieb hľadajú produkt s vyšším výnosom,

• polročnú výplatu dividend,

• využitie opčných stratégií pre dodatočný príjem a zníženie volatility,

• portfólio, ktoré preukázalo svoju odolnosť voči poklesu trhu.

Viac informácií o podfonde Pioneer Funds - European Equity Target Income a podmienkach investovania nájdete na webových stránkach skupiny Pioneer Investments v SR.

Pioneer Investments SR