Slováci sú v oblasti rizikových investícií obozretní, takmer polovica by dala prednosť nižšiemu zisku a istote
Slováci sú v oblasti investovania ochotní riskovať viac ako Česi

Úslovím "Čo je doma, to sa počíta“ sa riadi takmer polovica Slovákov (45,7%), ktorí by uprednostnili nižší zisk a väčšiu istotu pred rizikovou investíciou s prísľubom vyššieho výnosu. Rizikové investície s vyšším výnosom podľa prieskumu investičnej skupiny Pioneer Investments v súčasnosti využívajú len štyria zo sto našich spoluobčanov. Celkovo sa pritom do tzv. „riskantného obchodu“ niekedy v živote pustilo 40% Slovákov, čo je dvojnásobok oproti českým susedom. Polovica z nich so striedavým úspechom a asi šiestim percentám sa takýto krok oplatil. Títo ľudia uvádzali najčastejšie ako správnu investičnú voľbu kapitálové trhy, nehnuteľnosti a tiež zlato.

„Lepší vrabec v hrsti ako holub na streche. Zdá sa, že toto porekadlo je u veľkej časti slovenskej populácie silno zakorenené,“ hovorí Miroslav Ovčarik, country manager Pioneer Investments v SR, a dodáva: „Aj napriek tomu, že prieskum ukázal, že oproti našim susedom v Čechách sme predsa len o poznanie odvážnejší investori, v oblasti rizikových investícií stále panuje istá obozretnosť. Tá je samozrejme - zvlášť bez predchádzajúcich skúseností - na mieste. Aj neskúsený investor však má dnes viacero alternatív, ako dosiahnuť atraktívne zhodnotenie svojich prostriedkov. Riešením pre efektívny boj s infláciou môžu byť napríklad podielové fondy, flexibilné programy pravidelného investovania alebo investičné programy životného cyklu, ktoré je zvyčajne možné prispôsobiť podľa individuálnych potrieb a možností investora.“

Slováci so svojimi peniazmi nakladajú obozretne. Takmer polovica (45,7%) by nikdy nevložila peniaze do rizikovej investície a pred prísľubom vyššieho výnosu uprednostňuje istotu. Viac ako 50% slovenskej populácie by takúto investíciu zvažovalo, ale veľmi by záležalo na podmienkach daného rizikového obchodu. Len 4,2% Slovákov uviedlo, že rizikové investície s vyšším výnosom už využíva, najčastejšie ide o investície do fondov alebo zlata.

Graf I) Využívate / využili by ste tzv. rizikové investície s prísľubom vyššieho výnosu?


O tzv. „riskantný obchod“ sa nikdy nepokúsila vyše polovica Slovákov (59,8%). Zo zostávajúcich opýtaných, ktorí niekedy do „riskantného obchodu“ investovali, sa to oplatilo 5,9% a 14,3% na tomto obchode prerobilo. Pätina ich potom investovala so striedavým úspechom. Medzi riskantné investície, ktoré sa ľuďom oplatili, patrili najčastejšie investičné fondy, nákup konkrétnych cenných papierov (akcií, dlhopisov…) a investície do nehnuteľností alebo zlata. Medzi zaujímavými investičnými počinmi s pozitívnym výsledkom boli vymenované tiež stávky, bitcoiny alebo spätný odpredaj tovaru.

Prieskum o investovaní českej a slovenskej populácie realizovala investičná skupina Pioneer Investments v spolupráci s agentúrou Sofres Factum v marci 2014 na vzorke 500 mužov a žien vo veku 15-60 rokov.

Pioneer Investments SR