SKUPINA PIONEER INVESTMENTS UZAVRELA NOVEMBER S ČISTÝMI PREDAJMI VIAC AKO 560 MIL. EUR
ČISTÉ PREDAJE DIVÍZIE NEW MARKETS VYŠŠIE O 147,3%

22.12.2005

Skupina Pioneer Investments dosiahla v mesiaci november čisté predaje vo výške presahujúcej 560 miliónov EUR. Od začiatku roka kúpili klienti investičné produkty skupiny za 9 miliárd EUR. Celková výška spravovaných aktív dosahuje 155,6 miliárd EUR, čo predstavuje navýšenie o 16,2% oproti začiatku roka 2005.

Divízia New Markets (Poľsko, ČR,SR, Chorvátsko, Bulharsko, Turecko) pokračovala v raste predajov a ich objem v novembri dosiahol 117 miliónov EUR. Najviac prispeli Poľsko (87 miliónov EUR), Česká republika (25 miliónov EUR), Chorvátsko a Bulharsko. Od začiatku roka dosiahli čisté predaje divízie 1,2 miliardy EUR, čo predstavuje nárast o 147,3% v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku. Celková výška spravovaných aktív v tejto divízii je 5,6 miliardy EUR, čo predstavuje nárast o 45,7% od začiatku roka.

Z divízií skupiny dosiahla talianska najväčšie čisté predaje, a to vo výške viac ako 600 miliónov EUR. Aktíva spravované talianskou divíziou dosiahli ku koncu mesiaca 106,1 miliardy EUR, čo znamená nárast o 14,4% od začiatku roka.

Výsledky ostatných divízií:
Medzinárodná divízia (západná Európa okrem Talianska) zaznamenala v novembri negatívne predaje vo výške 68 mil. EUR. Príliv aktív od začiatku roka bol 1,690 miliónov EUR. Celkový objem spravovaných aktív dosiahol výšku 10,9 miliardy EUR, čo je nárast o 38,9% od začiatku roka.

Americká divízia ukončila mesiac november s odlivom aktív vo výške 92 miliónov EUR. Spravované aktíva americkej divízie boli 32,9 miliardy EUR, čo predstavuje nárast o 12% od začiatku roka a v dolárovom vyjadrení to obnáša 38,7 miliardy USD.
Divízia alternatívnych investícií zaznamenala v novembri negatívne čisté predaje vo výške 2,5 mil. EUR. Celkové aktíva pod správou tejto divízie dosiahli výšku 4,5 miliardy EUR, teda nárast o 17,2% od začiatku roka.

Údaje oznámené v tomto prehlásení boli získané na základe predbežných výsledkov, a preto sa môžu zmeniť.
Zdroj Pioneer Global Asset Market – Research Unit