Pioneer Funds – U.S. Fundamental Growth bodoval v súťaži TOP Fond Slovakia 2013

Investičná skupina Pioneer Investments SR v tomto roku opäť stála na stupňoch víťazov v súťaži TOP Fond Slovakia. V kategórii 'Akciové fondy' sa Fondom s najlepším pomerom výkonnosti a rizika stal Pioneer Funds – U.S. Fundamental Growth. Ku koncu roka 2013 dosahovala hodnota aktív pod správou podfondu čiastky takmer 1, 153 miliardy dolárov.

Mimoriadnu kvalitu podfondu Pioneer Funds – U.S. Fundamental Growth z rodiny luxemburských fondov skupiny Pioneer Investments dokazuje aj jeho hodnotenie renomovanou agentúrou Morningstar, ktorá mu udelila druhý najvyšší rating – štyri hviezdičky.

Podfond sa snaží o zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených nástrojov emitentov, ktorí boli založení, majú sídlo alebo vykonávajú hlavnú podnikateľskú činnosť v USA.

Pioneer Funds - US Fundamental Growth predstavuje koncentrované portfólio zhruba štyridsiatich titulov a používa 'rastový' štýl investičného riadenia. Portfólio manažér sa pri alokácii zameriava na emitentov s nadpriemerným potenciálom rastu ziskov, pričom posudzuje nie len zisk samotný, ale aj spôsob, akým bol zisk spoločnosťami dosiahnutý.


Investičná skupina Pioneer Investments v súťaži TOP Fond Slovakia bodovala už v roku 2011, kedy sa najlepším fondom v kategórii 'Eurové dlhopisové fondy' stal Luxemburský fond Pioneer Funds - Euro Strategic Bond.

Súťaž TOP Fond Slovakia organizuje vydavateľstvo Ecopress v spolupráci so Slovenskou asociáciou správcovských spoločnosti (SASS).

Pioneer Investments SR