Hviezdny rok pre Pioneer Investments

Takmer polovica luxemburských Pioneer Funds má podľa aktuálnych informácií agentúry Morningstar 4 alebo 5 hviezdičiek, ktoré predstavujú najvyššie hodnotenie výkonnosti fondov. So šiestimi oceneniami v prestížnej súťaži Zlatá minca 2013 patrila Pioneer Investments v SR k najúspešnejším obhajcom. Pre investičnú skupinu bol rok 2013 v tuzemsku veľmi úspešný a viedol k ďalšiemu nárastu podielu na trhu. Čisté predaje presiahli ku koncu roka čiastku 25,5 miliónov eur. Aktíva pod správou v SR prekročili sumu 157 miliónov eur.

„Vlaňajší rok bol pre nás mimoriadne úspešný, a to v absolútnom, ako aj v relatívnom vyjadrení. Veľmi nás potešil mimoriadny úspech našich kľúčových produktov v súťaži Zlatá minca 2013 a jasným potvrdením kvality pre investorov je tiež rast ratingového hodnotenia luxemburských Pioneer Funds. Fondy s najvyšším ratingom 4 a 5 hviezdičiek patria v Európe a v USA k tým najpredávanejším,“ dodáva k tomu Miroslav Ovčarik, country manažér Pioneer Investments SR.

Rodina luxemburských fondov patrí celosvetovo ku kľúčovým produktom skupiny Pioneer. Široké spektrum fondov rôzneho zamerania je k dispozícii aj klientom na Slovensku. V minulom roku dávali investori skupiny na tuzemskom trhu prednosť dlhodobým dynamickým stratégiám. Medzi top fondy z pohľadu čistých predajov patrili akciové fondy Pioneer Funds – Global Select s 5,2 milióna eur a Pioneer Funds – Emerging Markets Equity, kam smerovalo viac ako 3,6 milióna eur.

Kvalitu luxemburských fondov potvrdzuje tiež vzrastajúci počet fondov s najvyšším ocenením 4 alebo 5 hviezdičiek. Podľa informácií agentúry Morningstar držalo takéto vysoké hodnotenie ku koncu novembra 2013 takmer 50% luxemburských fondov investičnej skupiny Pioneer Investments, čo je dvojnásobok oproti roku 2009 (viď graf).

Zdroj: Morningstar, údaje k 30.11.2013

Pioneer Investments SR