Účastníci siedmeho kolokvia Pioneer Investments sa zišli vo viedenskom Hofburgu

V priestoroch cisárskeho paláca Hofburg vo Viedni sa 12. novembra zišli účastníci siedmeho ročníka kolokvia investičnej skupiny Pioneer Investments. Tento rok v poradí už druhé prestížne stretnutie tentoraz ponúklo pohľad na aktuálny vývoj monetárnej politiky a štrukturálne reformy ako pomoc pri oživení svetovej ekonomiky. Pozvanie na investičnú konferenciu opäť prijali odborníci z radov laureátov Nobelovej ceny, významných akademikov a kľúčových osobností medzinárodných finančných inštitúcií, ako je Európska centrálna banka (ECB).

Guvernér Rakúskej národnej banky a člen rady guvernérov ECB profesor Ewald Nowotny
a Thomas J. Sargent, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu za rok 2011 a poradca Fedu, diskutovali s Giordanom Lombardom, riaditeľom investícií a zástupcom generálneho riaditeľa Pioneer Investments, o súčasných nástrojoch využívaných v monetárnej politike a štrukturálnych reformách. Predviedli tiež, ako by mohli makroekonomické faktory ovplyvniť úrokové sadzby, spready a volatilitu, ktoré budú kľúčové pre investičné rozhodovanie. Vo svojich príspevkoch sa zamýšľali nad budúcnosťou finančných trhov a nad konkrétnymi štrukturálnymi zmenami, ktoré by mohli prispieť k ich oživeniu.

„Viedenské kolokvium bolo tohto roku už druhou investičnou konferenciou tohto formátu, ktorú naša skupina usporiadala. Chceli sme reagovať na aktuálne udalosti a vytvoriť možnosť diskutovať v rámci odborného fóra na tému monetárnej politiky, ktorá sa v posledných mesiacoch dotkla významne mnohých, nielen európskych ekonomík. Počas svojej existencie sa naše globálne kolokviá etablovali ako diskusná platforma tej najvyššej kvality a pre zúčastnených odborníkov sú vždy veľkou výzvou
i prínosom,“ hovorí Roman Pospíšil, generálny riaditeľ spoločností skupiny Pioneer Investments v ČR a SR.
V špeciálnom bloku s názvom „Klient v centre pozornosti“, venovanom výzvam a príležitostiam, ktorým investori čelia v súčasnom cykle monetárnej politiky, debatovali poprední odborníci o tom, ako poskytovať riešenia a podporovať domácnosti v prostredí nízkych výnosov a ako im pomôcť pripraviť sa na riziko rastu úrokových sadzieb.

Medzi účastníkov, ktorí v rámci tohtoročného kolokvia predniesli svoje príspevky, patrili:

• Ewald Nowotny, guvernér rakúskej centrálnej banky a člen rady Európskej centrálnej banky,
• Thomas J. Sargent, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu za rok 2011 a poradca Fedu,
• prof. Axel Börsch-Supan, Ph.D., profesor makroekonómie a verejnej politiky z mníchovského Inštitútu sociálneho práva a politiky Maxa Plancka, člen Nemeckej národnej akadémie vied,
• Willibald Cernko, generálny riaditeľ UniCredit Bank Austria,
• Werner Kretschmer, generálny riaditeľ Pioneer Investments Austria, generálny riaditeľ pre región Austria & CEE,
• Giordano Lombardo, riaditeľ investícií a zástupca generálneho riaditeľa Pioneer Investments.

Pioneer Investments SR