Tri štvrtiny Slovákov nemajú osobný finančný plán

Aj napriek tomu, že takmer deväť z desiatich Slovákov sporí (86%), finančný plán zostavený odborníkom má len asi štvrtina z nich. V oblasti poradenstva častejšie veria bankovým inštitúciám. Finančný plán od nich má alebo o ňom uvažuje 57% Slovákov. Služby investičného odborníka využíva alebo plánuje využiť 46% opýtaných. Takmer polovica slovenskej populácie však využitie finančného poradenstva vôbec neplánuje. Informácie vyplynuli z prieskumu investičnej skupiny Pioneer Investments. Takmer štvrtina Slovákov má úspory vo výške troch až šiestich mesačných príjmov a asi jedna pätina má k dispozícii finančnú rezervu vyššiu, než je ich polročný príjem. Pre tieto skupiny obyvateľov je viac ako vhodné poradiť sa s investičným odborníkom o efektívnom zhodnocovaní úspor.

Ako najčastejšiu formu sporenia používa viac ako 70% Slovákov bežný bankový účet, ktorý je, vzhľadom na nízke úrokové sadzby, najmenej vhodnou alternatívou pre zhodnocovanie úspor. Efektívnejšie investičné nástroje, akými sú napríklad podielové fondy, využívajú viac muži (13%), naopak, u žien majú len minimálnu dôveru (8%). Služby bankového alebo investičného odborníka pritom neplánujú využiť častejšie práve ženy (52%).
„Ženy sa v oblasti investovania a nakladania s financiami všeobecne považujú za opatrnejšie. Častejšie zvažujú všetky aspekty investície, a to nielen jej výnos, ale aj bezpečnosť a dostupnosť financií. Na úkor lepšieho zhodnotenia potom volia skôr konzervatívnejšie riešenia,“ hovorí Miroslav Ovčarik, Country Manager Pioneer Investments SR, a dopĺňa: „Opatrnosť pri nakladaní s financiami je určite na mieste, ale v dnešnej dobe existuje množstvo investičných nástrojov, ktoré dokážu pri rozumnej miere rizika aj pri nižších, ale pravidelných vkladoch v strednodobom a dlhodobom horizonte priniesť veľmi zaujímavý efekt. Programy pravidelného investovania sú zvyčajne flexibilné a v priebehu zvoleného investičného horizontu môžete ich parametre meniť podľa individuálnych potrieb a svojich možností.“

Graf – Máte zostavený finančný plán od investičného odborníka? Na koho ste sa – alebo by ste sa v prípade potreby – obrátili?

Finančný plán od banky alebo investičného poradcu má 28% mužov a 23% žien. O využití služieb finančného poradenstva uvažuje ďalšia zhruba štvrtina opýtaných. Naopak, takmer polovica respondentov, častejšie ženy, uviedla, že nič také ani v budúcnosti neplánuje. „Z prieskumu vyplynulo, že o niečo viac veríme poradenstvu bankových inštitúcií než finančným poradcom. Pritom práve nezávislí investiční poradcovia majú komplexný prehľad o dostupných finančných produktoch na trhu, dokážu vykonať hĺbkovú analýzu finančnej situácie klienta a zostaviť finančný plán ušitý na mieru jeho individuálnym potrebám,“ dopĺňa Ovčarik.

Najzodpovednejšie sa k svojim financiám správajú obyvatelia Bratislavy, kde má osobný finančný plán zostavený bankou 38% respondentov a od investičného odborníka 32% opýtaných. Finančné poradenstvo využívajú častejšie tiež stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaní občania.

Prieskum o sporení slovenskej populácie realizovala investičná skupina Pioneer Investments
v spolupráci s agentúrou Sofres Factum v auguste 2013 na vzorke 526 mužov a žien vo veku 18 – 65 rokov.

Pioneer Investments SR