Pioneer Funds – Euroland Equity, najúspešnejší fond Pioneer Investments, aktuálne uzatvorený pre nové investície a výmeny (do fondu)

Dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu významného prísunu investícií za posledných niekoľko mesiacov, je fond Pioneer Funds – Euroland Equity odo dňa 25. októbra 2013 uzatvorený pre nové úpisy, vrátane výmen do fondu. Kapacita fondu už dosiahla limitné hranice a preto veríme, že je aktuálne vhodné obmedziť ďalší príliv prostriedkov do fondu.

Toto rozhodnutie bolo prijaté s cieľom ochrániť investície existujúcich klientov a zachovať výkonnostný potenciál fondu (Pioneer Funds – Euroland Equity je dlhodobo zaradený medzi špičku v rámci európskych akciových stratégií a patrí ku kľúčovým produktom skupiny Pioneer Investments.).

V súvislosti s uzatvorením fondu pre nové investície a výmeny do fondu nedochádza k žiadnej zmene v investičnom prístupe alebo správe fondu. Z fondu Pioneer Funds - Euroland Equity bude naďalej možné realizovať spätné predaje a výmeny z fondu a podielové listy budú naďalej denne oceňované.

Uzatvorenie Pioneer Funds - Euroland Equity sa netýka existujúcich programov pravidelného investovania do fondu - tie budú spracovávané i naďalej bez zmeny.

Počas obdobia, kedy bude Pioneer Funds - Euroland Equity uzatvorený pre nové úpisy, budeme neustále monitorovať podmienky trhu a ich vplyv na celkovú kapacitu Fondu. Na základe posúdenia týchto kritérií môže v budúcnosti dôjsť k opätovnému otvoreniu Fondu pre nové investície, také rozhodnutie prijmeme za predpokladu, že tento krok nebude mať dopad na našu schopnosť dodržiavať existujúci investičný spôsob správy portfólia, a ak budeme súčasne presvedčení o tom, že takým rozhodnutím nebude ohrozená naša schopnosť dodávať výkonnosť existujúcim klientom.

Pioneer Investments SR