Pioneer Funds – Multi Asset Real Return: zmiešaný fond skupiny Pioneer Investments, ktorý môže nahradiť desiatku ďalších

Pioneer Funds – Multi Asset Real Return, zmiešaný fond z luxemburskej rodiny Pioneer Funds, rozšíril v júli produktovú ponuku skupiny Pioneer Investments v SR. Hlavným cieľom fondu je priniesť vyšší výnos, než je inflácia v USA, a to v každej fáze ekonomického cyklu, pomocou aktívnej správy a unikátnej diverzifikácie v rámci všetkých hlavných tried aktív. Klientom je k dispozícii tak v eurovej, ako aj v dolárovej triede.

„Rast inflácie často prichádza náhle a nečakane, takže aj mierny, opakovaný nárast cien môže na našom majetku napáchať značné straty. Tomuto trendu čelí Pioneer Funds – Multi Asset Real Return rozložením portfólia do mnohých typov investícií, pri ktorých je portfólio manažér presvedčený, že v súčasnom ekonomickom prostredí ponúkajú najlepšiu ochranu proti inflácii a súčasne tiež najlepší pomer výnosu a rizika. Práve vďaka širokému spektru aktív možno týmto balansovaným fondom nahradiť investície do desiatky ďalších,“ uvádza Petr Šimčák, riaditeľ obchodu Pioneer Investments.
Miroslav Ovčarik, country manažér Pioneer Investments v SR, dodáva: „Tradičné zdroje výnosov vďaka nulovým úrokom vysychajú a je teda potrebné hľadať inteligentné a bezpečné alternatívy. Som preto rád, že sa Pioneer Funds – Multi Asset Real Return najnovšie dostáva do produktovej ponuky aj na Slovensku.“
Pioneer Funds – Multi Asset Real Return sa snaží dosahovať zhodnotenie kapitálu a výnosov v skutočných hodnotách (t. j. upravených o infláciu v USA) v strednodobom až dlhodobom horizonte. Popri akciách môže investovať do dlhopisov, komodít a niekoľkých typov špeciálnych dlhopisov, ktoré využívajú pohyblivé úrokové sadzby alebo sú viazané na mimoriadne udalosti ako prírodné katastrofy a pod. Na konci tohtoročného júna tvorili jeho portfólio zo 44% akcie a z 39% dlhopisy, zostávajúcu časť reálne aktíva (12%) a hotovosť (5%).
Pioneer Funds – Multi Asset Real Return riadi tím skúsených investičných profesionálov, na čele s investičným riaditeľom a portfólio manažérom s tridsaťročnou praxou s investovaním Kennethom J. Taubesom a hlavným portfólio manažérom Michelom Garaueom, ktorý v investičnej sfére pôsobí už 29 rokov.


Pioneer Investments, Slovenská republika