Pioneer Investments má špičkových portfólio manažérov, hlási Citywire

Prestížny nezávislý magazín Citywire Global vyhlásil koncom júna najlepších svetových manažérov fondov a medzi elitu zaradil aj dvoch zástupcov skupiny Pioneer Investments. Kenneth Taubes, investičný riaditeľ pre región USA a portfólio manažér úspešného dlhopisového fondu Pioneer Funds – Strategic Income, bol ocenený ako jeden z piatich najlepších portfólio manažérov globálnych dlhopisov za posledných päť rokov. Fabio Di Giansante, ktorý riadi fond Pioneer Funds – Euroland Equity, bol vyhlásený za portfólio manažéra dosahujúceho najlepšiu výkonnosť v kategórii európskych akciových fondov v rámci Euro Stars European Equities.

Obidva fondy sú držiteľmi vysokých ratingov od renomovaných agentúr Morningstar a Standard & Poor's a investovať do nich môžu aj klienti na Slovensku.


Pioneer Funds – Strategic Income v kocke
Rating: Morningstar: **** (jún 2013, trieda A ND)
S& P CAPITAL IQ: Gold V4 Fund grading (február 2013)

Investičný tím:
Hlavným portfólio manažérom fondu je Kenneth Taubes. Ako riaditeľ oddelenia investícií divízie pre región USA dohliada na tímy pre americké akcie a dlhopisy. Do Pioneer Investments prišiel v roku 1998 a má za sebou 30 rokov skúseností v odbore.

Investičné ciele:
Široko diverzifikovaný podfond sa usiluje o poskytnutie vysokej hladiny bežného zisku v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním minimálne 80% svojich aktív do dlžobných a s dlhmi spojených nástrojov, vrátane cenných papierov súvisiacich s hypotékami a cenných papierov krytých majetkom.
Pioneer Funds – Strategic Income môže flexibilne investovať do širokého rozsahu emitentov a segmentov dlžobných trhov denominovaných v akejkoľvek mene. Menové riziko môže byť zaistené späť do amerických dolárov alebo eur. Podfond môže v súvislosti so svojimi investíciami držať pozíciu v akejkoľvek inej mene ako v amerických dolároch ako prostriedok riadenia relatívneho menového rizika.

Pioneer Funds – Euroland Equity v kocke
Rating: Morningstar: ***** (jún 2013, trieda A ND)
S& P CAPITAL IQ: Gold Fund grading (jún 2013)

Investičný tím:
Hlavným portfólio manažérom fondu je Fabio Di Giansante. Fabio je senior portfólio manažérom tímu európskych akcií a zameriava sa na špeciálne eurové portfóliá. V roku 2011 ho agentúra Morningstar nominovala medzi najlepších manažérov európskych fondov roka. Fabio prišiel do Pioneer Investments v auguste 2006 z Credit Agricole Asset Management, kde zastával pozíciu portfólio manažéra pre európske akcie.


Investičné ciele:
Podfond sa snaží dosahovať zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním minimálne 75% svojich aktív do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených nástrojov vydaných spoločnosťami, ktoré boli založené, majú sídlo alebo prevádzkujú hlavnú podnikateľskú činnosť v členských štátoch Európskej únie, ktoré prijali za svoju národnú menu euro.

V Slovenskej republike sú oba fondy investorom k dispozícii prostredníctvom pobočiek UniCredit Bank Slovakia a distribučnej siete nezávislých investičných sprostredkovateľov.

Viac informácií o produktovej ponuke nájdete na webových stránkach skupiny Pioneer Investments v SR www.pioneerinvestments.sk.

Pioneer Investments, Slovenská republika