Ôsmy ročník Zlatej mince priniesol Pioneer Investments dve zlaté a jeden bronz

Rovnako ako v predchádzajúcich siedmich rokoch zabodovala skupina Pioneer Investments v SR aj v tomto ročníku súťaže Zlatá minca. V obnovenej kategórii fondov obsadila dve prvé priečky, a to za akciový fond Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund a za dlhopisový fond Pioneer Funds – Global Aggregate Bond. Šiestykrát bol odbornou porotou ocenený aj produkt Program pravidelného investovania RYTMUS, ktorý získal bronzovú medailu.

Na slávnostnom vyhlásení výsledkov, ktoré prebehlo 23. októbra v historických priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky, prebral ocenenie Miroslav Ovčarik, Country Manager Pioneer Investmens SR.

„Dlhoročný úspech našich kľúčových produktov v súťaži Zlatá minca nás, samozrejme, veľmi teší,“ komentuje Miroslav Ovčarik. „Sme radi, že odborná porota opakovane vyzdvihuje špičkovú kvalitu našich podielových fondov, nech už ide o akciové alebo dlhopisové stratégie, či flexibilitu pre investorov v Programe pravidelného investovania RYTMUS,“ dodal.

Ocenené produkty Pioneer Investments v skratke:

Program pravidelného investovania RYTMUS je investičný program, v ktorom si investor môže vybrať zo šiestich portfólií odlíšených pomerom dlhopisových, akciových a komoditných fondov luxemburskej rodiny Pioneer Funds a Pioneer S.F. Portfóliá sú vytvorené tak, aby mohli pokryť investičné obdobia rôznych dĺžok, v súlade so zásadou rozkladania rizika. Metódu pravidelného investovania by mal využívať každý, kto chce zmierniť riziko kolísania ceny podielového listu.

Akciový Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund je podfondom, ktorý sa snaží o zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených nástrojov emitentov, ktorí sú registrovaní a majú hlavné sídlo alebo hlavnú časť podnikateľských aktivít v USA. Využíva metódy vyvíjané investičnými manažérmi už od roku 1928.

Dlhopisový Pioneer Funds – Global Aggregate Bond je podfondom, ktorý sa snaží dosahovať zhodnotenie kapitálu a výnosov v strednodobom až dlhodobom období investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia pozostávajúceho z dlhopisových a s dlhmi spojených nástrojov. Sleduje aktívnu a flexibilnú alokáciu do rôznych segmentov na trhoch s fixným výnosom investovaním v širokom rozsahu emitentov na dlhopisových trhoch.

Zlatá minca je súťaž produktov bánk, poisťovní a iných finančných subjektov rozdelených do 25 kategórií. O poradí v kategóriách rozhodovala v tomto roku 73-členná odborná porota, ktorú tvorili ekonomickí novinári, zástupcovia vysokých škôl, spravodajských agentúr, ekonomických serverov, finančných poradcov, profesijných asociácií a spoločností realizujúcich prieskum trhu. Anketa pomáha záujemcom o finančné produkty zorientovať sa a zúžiť výber.

Pioneer Investments, Bratislava