Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies
20.9.2018 62,04 € −0,2733%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
20.9.2018 7,19 € −0,4155%
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
20.9.2018 76,65 € 0,0130%
Amundi Funds II - Euro Bond
20.9.2018 9,98 €  
Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
20.9.2018 58,35 € −0,0171%
Amundi Funds II - Euro Short-Term
20.9.2018 6,06 €  
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility
20.9.2018 44,79 € 0,2013%
Amundi Funds II - Global Ecology
20.9.2018 266,76 € −0,0599%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select
20.9.2018 105,33 € 0,2188%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
20.9.2018 10,14 € 0,0987%
Amundi S.F. - EUR Commodities
20.9.2018 23,86 € 0,6751%
Nastavenie...
  Vybrané investičné produkty   Navigácia

   Tlačivá na stiahnutie
   Prístup k elektronickým výpisom
   Komentáre k trhom
   Mapa produktov
   Podmienky SR
 
     Program pravidelného investovania RYTMUS
     FOCUS fondy - jednoduché a profesionálne riešenie pre Vaše portfólio
     Dividendové fondy s atraktívnym výnosom až 7 %
   
 
  Aktuality - Tlačové stredisko    
 

28.8.2018


Investujeme.sk: Rozhovor s Miroslavom Ovčarikom - Záujem o pravidelné investície do podielových fondov rastie

Záujem Slovákov o investície v podielových fondoch rýchlo rastie. Jedna z najväčších spoločností na trhu – Amundi, hlási rast majetku pod správou o 26 percent. Investorov neodradili ani tohtoročné turbulencie na finančných trhoch. Rozhovor s Miroslavom Ovčarikom si môžete prečítať na serveri Investujeme.sk .

16.8.2018


Turecká kríza

Znehodnotenie tureckej líry v auguste je dôsledkom neudržateľného rastového režimu financovaného zvyšujúcim sa privátnym dlhom a deficitom bežného účtu platobnej bilancie, pokrývaného prílevom krátkodobého kapitálu. Podľa expertov zažíva ekonomika klasickú platobnú krízu. Už pred touto krízou bolo Turecko najzraniteľnejšie krajín z hlavných rozvíjajúcich sa trhov. Kombinácia opatrenia v oblasti menovej politiky, ekonomických úprav a dočasné použitie niektorých foriem kapitálovej kontroly môžu potenciálne pomôcť zmierniť krízu, spoločne s možnou deeskalací napätia na geopolitické úrovni medzi USA a Tureckom, avšak v krátkodobom horizonte zostane volatilita vysoká. Experti si však myslí, že táto kríza sa nebude šíriť za hranice Turecka vo väčšej miere a jej vplyv na eurozónu tak bude mizivý. Viac informácií nájdete v komentári.

16.8.2018


Amundi komentár: odkiaľ vzíde ďaľšia finančná kríza?

Svet sa doteraz úplne nespamätal z finančnej krízy medzi rokmi 2007 a 2008, ale nové riziko je už na programe dňa. Téma „zmeny režimu“ (volatilita, úroková miera, inflácia atď.) sa opäť objavila, čo viedlo k výraznej korekcii na finančných trhoch v januári a februári. Ekonomická história nás učí, že finančné krízy sa zriedkakedy očakávajú, a presnejšie nám hovorí, že opatrenia, ktoré im mali zabrániť, neboli nikdy prijaté včas. V skutočnosti všetkým krízam predchádzali často veľmi jasné signály, ktoré boli ale ignorované alebo podceňované (regulátormi, centrálnymi bankami, investormi…). Je vôbec možné prejsť z režimu rastu bez inflácie a nízkych sadzieb do režimu vyššej volatility a inflácie a vyšších úrokových sadzieb bez finančnej krízy alebo makroekonomického šoku? V článku expertov z Amundi sa dozviete, odkiaľ môže prísť k ďalšej finančnej kríze a či sme schopní jej čeliť.

1.8.2018


Nové Všeobecné obchodné podmienky a Informácie pre zákazníkov

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 31. júla 2018 schválilo predstavenstvo spoločnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a.s (ďaľej iba „Spoločnosť“) aktualizované znenie Všeobecných obchodných podmienok a Informácií pre zákazníkov, ktoré nadobudnú účinnost ku dňu 1.8.2018. K tejto aktualizácií dokumentov Spoločnosť pristúpila predovšetkým kvôli zmene svojho sídla, ktoré sa k 1.8.2018 mení na adresu Rustonka, ul. Rohanské nábřeží 693/10, 186 00, Praha a ďalej sa mení kontaktná adresa Spoločnosti na území Slovenskej republiky:

Amundi Asset Management
Mýtna 7838/48
811 07 Bratislava – mestská časť Staré mesto
Slovenská republika


Všeobecné obchodné podmienky platné a účinné od 1.8.2018
Informácie pre zákazníkov platné a účinné od 1.8.2018

1.8.2018


Amundi - globálne investičné výhľady august

V najnovších investičných výhľadoch na august 2018 sa experti z Amundi zamýšľajú nad dominanciou politiky nad ekonomikou a jej vplyvom na investičný svet. Odborníci sa napriek obavám domnievajú, že nám úplná obchodná vojna nehrozí a stále je před nami solídny ekonomický rast. Nielen geopolitické riziká môžu ovplyvniť trhy. Viditeľné sú aj jemné nacionalistické tendencie v oblasti politiky, ktoré by mohli ohroziť pokračujúcu globalizáciu.

Aké sú globálne investičné výhľady podľa Amundi nájdete tu.

Zdroj: Amundi Asset Management

        Archív ...

 
 
 

89 důvodů