Pioneer Investments
Homepage    Pioneer vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Pioneer Funds - Commodity Alpha
18.12.2014 35,83 € 0,9012%
Pioneer Funds - Core European Equity
18.12.2014 9,03 € 2,8474%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
18.12.2014 62,08 € 1,9543%
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity
18.12.2014 6,50 € 0,7752%
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond
18.12.2014 77,11 € −0,0130%
Pioneer Funds - Euro Bond
18.12.2014 10,02 € −0,0997%
Pioneer Funds - Euro Corporate Short - Term
18.12.2014 60,54 € 0,0992%
Pioneer Funds - Euro Short-Term
18.12.2014 6,33 €  
Pioneer Funds - Global Ecology
18.12.2014 210,70 € 3,0519%
Pioneer Funds - Global Select
18.12.2014 79,30 € 3,0673%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
18.12.2014 6,97 € 3,4125%
Pioneer S.F. - EUR Commodities
18.12.2014 32,73 € 0,4912%
Nastavenie...
  Vybrané investičné produkty   MyPioneer
 
     Program pravidelného investovania RYTMUS
     Vybrané konzervativne fondy v EUR
     Vybrané dynamické fondy v EUR
     Vybrané fondy denominované v USD
 
 
  Aktuality - Tlačové stredisko   Navigácia  
 

26.11.2014


Predstavenstvo spoločnosti Pioneer Asset Management, a.s. rozhodlo, že sa dňa 31.12.2014 uskutoční z technických dôvodov technická prestávka.

Dňa 31.12.2014 nebude spoločnosť Pioneer Asset Management, a.s. vykonávať investičnú službu prijímania a predávania pokynov týkajúcich sa zaknihovaných cenných papierov kolektívneho investovania a investičnú službu vykonávania pokynov týkajúcich sa zaknihovaných cenných papierov kolektívneho investovania na účet zákazníka, ktorou sa rozumie predanie pokynu týkajúceho sa týchto cenných papierov prevodnému miestu v zmysle príslušných podmienok.

11.11.2014


Pri výbere investičného portfólia sú pre Slovákov najdôležitejšími faktormi garantovaný výnos a miera rizika investície

O investíciách sa Slováci radia s odborníkmi, konečné rozhodnutie však nechávajú na svojom úsudku

Najdôležitejším rozhodovacím kritériom pri výbere podielového fondu a investičného portfólia je pre tretinu Slovákov garantovaný výnos do splatnosti, druhým v poradí miera rizika (21%) a dividendový výnos (12%). Informácia vyplynula z prieskumu investičnej skupiny Pioneer Investments, ktorý zisťoval, aké faktory sú dôležité pri investorskom rozhodovaní. Ak by Slováci mali k dispozícii 4 000 eur a chceli by túto sumu investovať, takmer polovica (48%) z nich by výber fondu či zloženie investičného portfólia konzultovala s investičným poradcom alebo najbližšou rodinou. Konečné rozhodnutie by však nechali na vlastnom úsudku

6.11.2014


Pioneer Funds - European Equity Target Income získal ocenenie Cash Financial Advisor Award 2014 v kategórii „Podielový fond“

Odborná porota ocenila fond ako inovatívne riešenie pre investorov, ktorí hľadajú zaujímavejší výnos v pretrvávajúcom prostredí nízkych úrokových sadzieb. Podľa názoru porotcov fond Pioneer Funds - European Equity Target Income, ktorý pravidelne vypláca dividendu a pre zvýšenie dividendového výnosu používa opčné stratégie, konzervatívnejším investorom umožňuje vhodným spôsobom participovať na akciových trhoch.

31.7.2014


Pioneer Funds - European Equity Target Income za prvý polrok 2014 vyplatil dividendový výnos vo výške 3,5%

Európsky akciový podfond Pioneer Funds - European Equity Target Income, ktorý je slovenským investorom k dispozícii od marca tohto roku, pokračuje v úspešnom trende vyplácania vysokých dividend. Za prvý polrok roku 2014 vyplatil dividendu vo výške 2,3492 eur na podielový list v eurovej triede s výplatou dividend, čo v zodpovedá výnosu za polrok vo výške 3,5%. V rokoch 2012 aj 2013 podfond vždy prekonal cieľované dividendy, pričom v oboch prípadoch vyplatil dividendu presahujúcu 7%.
K 28. júlu 2014 dosiahol podfond v SR v dividendovej triede sumu aktív pod správou vo výške 8 miliónov eur. Celková hodnota aktív pod správou eurových tried podfondu celosvetovo činí viac ako 1,248 miliárd eur.


Viac informácií o podfonde Pioneer Funds - European Equity Target Income nájdete na webových stránkach skupiny Pioneer Investments v SR www.pioneerinvestments.sk.

23.7.2014


Skupina Pioneer Investments získala prestížne ocenenie Fixed Income Manager of the Year

Skupina Pioneer Investments získala v júli na 14. ročníku Investment Excellence Awards od prestížneho magazínu Global Investor titul Fixed Income Manager of the Year. Spolu s piatimi cenami Best Fund House od agentúry Morningstar, ktoré dostala už skôr v tomto roku, ide o ďalšie uznanie odbornosti a úspechov skupiny v segmente dlhopisov.

        Archív ...

 
   Prístup k elektronickým výpisom
   Komentáre k trhom
   Mapa produktov
   ON-LINE aplikácie
   Popis jednotlivých fondov
   Podmienky SR