Pioneer Investments
Homepage    Pioneer vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Pioneer Funds - Commodity Alpha
30.10.2014 37,95 € 1,7426%
Pioneer Funds - Core European Equity
30.10.2014 8,71 € 0,5774%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
30.10.2014 65,64 € 1,0468%
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity
30.10.2014 7,06 € 1,2912%
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond
30.10.2014 76,14 € 0,1842%
Pioneer Funds - Euro Bond
30.10.2014 9,84 € 0,2037%
Pioneer Funds - Euro Corporate Short - Term
30.10.2014 60,63 € −0,0330%
Pioneer Funds - Euro Short-Term
30.10.2014 6,34 €  
Pioneer Funds - Global Ecology
30.10.2014 207,98 € 1,0789%
Pioneer Funds - Global Select
30.10.2014 75,57 € 1,2731%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
30.10.2014 6,53 € 1,7134%
Pioneer S.F. - EUR Commodities
30.10.2014 35,86 € 1,0710%
Nastavenie...
  Vybrané investičné produkty   MyPioneer
 
     Program pravidelného investovania RYTMUS
     Vybrané konzervativne fondy v EUR
     Vybrané dynamické fondy v EUR
     Vybrané fondy denominované v USD
 
 
  Aktuality - Tlačové stredisko   Navigácia  
 

31.7.2014


Pioneer Funds - European Equity Target Income za prvý polrok 2014 vyplatil dividendový výnos vo výške 3,5%

Európsky akciový podfond Pioneer Funds - European Equity Target Income, ktorý je slovenským investorom k dispozícii od marca tohto roku, pokračuje v úspešnom trende vyplácania vysokých dividend. Za prvý polrok roku 2014 vyplatil dividendu vo výške 2,3492 eur na podielový list v eurovej triede s výplatou dividend, čo v zodpovedá výnosu za polrok vo výške 3,5%. V rokoch 2012 aj 2013 podfond vždy prekonal cieľované dividendy, pričom v oboch prípadoch vyplatil dividendu presahujúcu 7%.
K 28. júlu 2014 dosiahol podfond v SR v dividendovej triede sumu aktív pod správou vo výške 8 miliónov eur. Celková hodnota aktív pod správou eurových tried podfondu celosvetovo činí viac ako 1,248 miliárd eur.


Viac informácií o podfonde Pioneer Funds - European Equity Target Income nájdete na webových stránkach skupiny Pioneer Investments v SR www.pioneerinvestments.sk.

23.7.2014


Skupina Pioneer Investments získala prestížne ocenenie Fixed Income Manager of the Year

Skupina Pioneer Investments získala v júli na 14. ročníku Investment Excellence Awards od prestížneho magazínu Global Investor titul Fixed Income Manager of the Year. Spolu s piatimi cenami Best Fund House od agentúry Morningstar, ktoré dostala už skôr v tomto roku, ide o ďalšie uznanie odbornosti a úspechov skupiny v segmente dlhopisov.

25.6.2014


Nový fond Pioneer Investments ponúka potenciál rozvíjajúcich sa trhov a dividendový výnos

Zaujímavú príležitosť v podobe nového dlhopisového podfondu z luxemburskej rodiny Pioneer S.F. aktuálne ponúka investičná skupina Pioneer Investments v SR. Pioneer S.F. – Emerging Markets Bond 2019 s ročnou výplatou dividend využíva atraktívny potenciál ekonomík rozvíjajúcich sa trhov. Upisovacie obdobie fondu v eurovej menovo zaistenej triede sa začalo 9. júna a na trh bude uvedený 21. júla.

18.6.2014


Pioneer Investments: Slovákom odvaha nechýba. Peniaze by, okrem sporiacich produktov, najčastejšie zhodnotili aj v akciách a dlhopisoch

Odvážnemu šťastie praje a Slováci sa týmto príslovím riadia. Ak by mali k dispozícii 40 tisíc eur, vo viac ako štyroch pätinách prípadov (85%) by ich investovali do akcií a dlhopisov, 70% by ich investovalo do nehnuteľností. V porovnaní so susednými Čechmi sú tak o poznanie odvážnejší, nakoľko do akcií a dlhopisov by ekvivalent jedného milióna korún investovalo iba 14% Čechov. Informácie vyplynuli z prieskumu investičnej skupiny Pioneer Investments, ktorý zisťoval ochotu Slovákov a Čechov k rizikovým investíciám. Voľné prostriedky vo výške jeden tisíc eur by potom viac ako tretina Slovákov vložila do sporiaceho produktu, ďalšia tretina by ich investovala do seba, svojich koníčkov a záujmov a 16% opýtaných by voľné finančné prostriedky vložilo do akcií a dlhopisov.

10.6.2014


Pioneer uvádza nový fond s potenciálom rozvíjajúcich sa trhov a dividendovým výnosom: Pioneer SF - Emerging Markets Bond 2019

Región rozvíjajúcich sa trhov zostáva atraktívnou investičnou príležitosťou vzhľadom k zdravým verejným financiám a efektívnej monetárnej politike. Preto skupina Pioneer Investments dnes začala upisovacie obdobie ďalšieho zaujímavého fondu z dlhopisovej rady Pioneer Funds, zameraného práve na rozvíjajúce sa trhy: Pioneer SF - Emerging Markets Bond 2019. Fond poskytujúci pravidelnú ročnú výplatu dividend je klientom k dispozícii okrem iného aj v menovo zaistenej triede v EUR.
Fond je šitý na mieru predovšetkým klientom, ktorí:
• uvažujú o investícii s horizontom 5 rokov
• ocenia každoročné vyplácanie dividend
• požadujú vyšší výnos ako ponúkajú štátne dlhopisy
• preferujú menovo zaistenú investíciu do EUR
Pioneer S.F. - Emerging Markets Bond 2019 môže ponúknuť rozloženie rizika do približne 40-50 dlhopisov rôznych emitentov. Cieľom fondu je držať dlhopisy až do splatnosti, avšak investičný tím na dennej báze monitoruje možné riziká, a v prípade zmeny výhľadu na niektorý titul aj aktívne zabezpečuje, prípadne nahrádza určitú pozíciu v portfóliu. Výhodou tohto prístupu je relatívne presný odhad budúceho výnosu pre klienta.
Viac informácií o novom fonde nájdete na webových stránkach Pioneer Investments

        Archív ...

 
   Prístup k elektronickým výpisom
   Komentáre k trhom
   Mapa produktov
   ON-LINE aplikácie
   Popis jednotlivých fondov
   Podmienky SR