Pioneer Investments
Homepage    Pioneer vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Pioneer Funds - Commodity Alpha
29.7.2014 39,13 € 0,0511%
Pioneer Funds - Core European Equity
29.7.2014 9,02 € 0,1110%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
29.7.2014 64,42 €  
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity
29.7.2014 7,44 € 0,4049%
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond
29.7.2014 75,16 € 0,1599%
Pioneer Funds - Euro Bond
29.7.2014 9,69 € 0,3106%
Pioneer Funds - Euro Corporate Short - Term
29.7.2014 60,69 € 0,0165%
Pioneer Funds - Euro Short-Term
29.7.2014 6,36 €  
Pioneer Funds - Global Ecology
29.7.2014 219,00 € −0,5043%
Pioneer Funds - Global Select
29.7.2014 72,24 € −0,0968%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
29.7.2014 6,10 € −0,4894%
Pioneer S.F. - EUR Commodities
29.7.2014 38,97 € 0,0257%
Nastavenie...
  Vybrané investičné produkty   MyPioneer
 
     Program pravidelného investovania RYTMUS
     Vybrané konzervativne fondy v EUR
     Vybrané dynamické fondy v EUR
     Vybrané fondy denominované v USD
 
 
  Aktuality - Tlačové stredisko   Navigácia  
 

23.7.2014


Skupina Pioneer Investments získala prestížne ocenenie Fixed Income Manager of the Year

Skupina Pioneer Investments získala v júli na 14. ročníku Investment Excellence Awards od prestížneho magazínu Global Investor titul Fixed Income Manager of the Year. Spolu s piatimi cenami Best Fund House od agentúry Morningstar, ktoré dostala už skôr v tomto roku, ide o ďalšie uznanie odbornosti a úspechov skupiny v segmente dlhopisov.

25.6.2014


Nový fond Pioneer Investments ponúka potenciál rozvíjajúcich sa trhov a dividendový výnos

Zaujímavú príležitosť v podobe nového dlhopisového podfondu z luxemburskej rodiny Pioneer S.F. aktuálne ponúka investičná skupina Pioneer Investments v SR. Pioneer S.F. – Emerging Markets Bond 2019 s ročnou výplatou dividend využíva atraktívny potenciál ekonomík rozvíjajúcich sa trhov. Upisovacie obdobie fondu v eurovej menovo zaistenej triede sa začalo 9. júna a na trh bude uvedený 21. júla.

18.6.2014


Pioneer Investments: Slovákom odvaha nechýba. Peniaze by, okrem sporiacich produktov, najčastejšie zhodnotili aj v akciách a dlhopisoch

Odvážnemu šťastie praje a Slováci sa týmto príslovím riadia. Ak by mali k dispozícii 40 tisíc eur, vo viac ako štyroch pätinách prípadov (85%) by ich investovali do akcií a dlhopisov, 70% by ich investovalo do nehnuteľností. V porovnaní so susednými Čechmi sú tak o poznanie odvážnejší, nakoľko do akcií a dlhopisov by ekvivalent jedného milióna korún investovalo iba 14% Čechov. Informácie vyplynuli z prieskumu investičnej skupiny Pioneer Investments, ktorý zisťoval ochotu Slovákov a Čechov k rizikovým investíciám. Voľné prostriedky vo výške jeden tisíc eur by potom viac ako tretina Slovákov vložila do sporiaceho produktu, ďalšia tretina by ich investovala do seba, svojich koníčkov a záujmov a 16% opýtaných by voľné finančné prostriedky vložilo do akcií a dlhopisov.

10.6.2014


Pioneer uvádza nový fond s potenciálom rozvíjajúcich sa trhov a dividendovým výnosom: Pioneer SF - Emerging Markets Bond 2019

Región rozvíjajúcich sa trhov zostáva atraktívnou investičnou príležitosťou vzhľadom k zdravým verejným financiám a efektívnej monetárnej politike. Preto skupina Pioneer Investments dnes začala upisovacie obdobie ďalšieho zaujímavého fondu z dlhopisovej rady Pioneer Funds, zameraného práve na rozvíjajúce sa trhy: Pioneer SF - Emerging Markets Bond 2019. Fond poskytujúci pravidelnú ročnú výplatu dividend je klientom k dispozícii okrem iného aj v menovo zaistenej triede v EUR.
Fond je šitý na mieru predovšetkým klientom, ktorí:
• uvažujú o investícii s horizontom 5 rokov
• ocenia každoročné vyplácanie dividend
• požadujú vyšší výnos ako ponúkajú štátne dlhopisy
• preferujú menovo zaistenú investíciu do EUR
Pioneer S.F. - Emerging Markets Bond 2019 môže ponúknuť rozloženie rizika do približne 40-50 dlhopisov rôznych emitentov. Cieľom fondu je držať dlhopisy až do splatnosti, avšak investičný tím na dennej báze monitoruje možné riziká, a v prípade zmeny výhľadu na niektorý titul aj aktívne zabezpečuje, prípadne nahrádza určitú pozíciu v portfóliu. Výhodou tohto prístupu je relatívne presný odhad budúceho výnosu pre klienta.
Viac informácií o novom fonde nájdete na webových stránkach Pioneer Investments

30.5.2014


Pioneer Funds - European Equity Target Income spravuje po dva a pol roku svojej existencie aktíva presahujúce jednu miliardu eur

Európsky akciový fond z rodiny luxemburských fondov Pioneer Investments, Pioneer Funds - European Equity Target Income, ktorý bol na trh celosvetovo uvedený v novembri 2011, prekročil hranicu jednej miliardy eur aktív pod správou. Slovenským investorom je tento úspešný akciový fond k dispozícii od marca tohto roku v eurovej triede s výplatou dividend a ďalej v eurovej reinvestičnej triede. Za dobu svojej distribúcie v SR dosiahol fond sumu aktív pod správou vo výške viac ako 5,5 miliónov eur. V rokoch 2012 aj 2013 prekonal cieľované dividendy, pričom v oboch prípadoch vyplatil dividendu presahujúcu 7%.

        Archív ...

 
   Prístup k elektronickým výpisom
   Komentáre k trhom
   Mapa produktov
   ON-LINE aplikácie
   Popis jednotlivých fondov
   Podmienky SR