Pioneer Investments
Homepage    Pioneer vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Pioneer Funds - Commodity Alpha
10.2.2016 27,23 € −0,0367%
Pioneer Funds - Core European Equity
10.2.2016 8,47 € 2,1713%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
10.2.2016 57,95 € 1,2935%
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity
10.2.2016 5,73 € 1,0582%
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond
10.2.2016 77,89 € −0,1026%
Pioneer Funds - Euro Bond
10.2.2016 10,22 €  
Pioneer Funds - Euro Corporate Short - Term
10.2.2016 59,54 € −0,1174%
Pioneer Funds - Euro Short-Term
10.2.2016 6,27 €  
Pioneer Funds - Global Ecology
10.2.2016 208,65 € 1,3307%
Pioneer Funds - Global Select
10.2.2016 74,74 € 1,0956%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
10.2.2016 6,89 € 1,3235%
Pioneer S.F. - EUR Commodities
10.2.2016 22,03 € −1,9582%
Nastavenie...
  Vybrané investičné produkty  
AllStar AllStar
 
     Program pravidelného investovania RYTMUS
     Vybrané konzervativne fondy v EUR
     Vybrané dynamické fondy v EUR
     Vybrané fondy denominované v USD
 
 
  Aktuality - Tlačové stredisko   Navigácia  
 

30.12.2015


Zmeny v dokumentácii k produktom Pioneer Investments platné od 1. januára 2016


Vážení klienti,
dovoľujeme si Vás týmto informovať, že z rozhodnutia spoločnosti Pioneer Asset Management, a. s. (ďalej len „Spoločnosť"), dôjde s účinnosťou od 1. januára 2016 k nižšie uvedenému doplneniu a úprave Všeobecných obchodných podmienok Pioneer Investments (ďalej len „VOP“) a Informácií pre zákazníkov Pioneer Investments (ďalej len „IPZ“).
Dovoľte, aby sme Vas uistili, že k týmto úpravám v dokumentácii Spoločnosť pristúpila predovšetkým v záujme zachovania maximálnej transparentnosti voči Vám, našim váženým klientom, a výhradne v súlade s platnými právnymi predpismi v tejto oblasti.

9.2.2016


Skupina Pioneer Investments zažila silný rok 2015 s čistými predajmi vo výške viac ako 15 miliárd eur

• Čisté predaje celosvetovo vzrástli medziročne o 15% (rok 2014: 13,2 miliardy eur)
• Majetok pod správou vzrástol v roku 2015 o 11% na 224 miliárd eur (rok 2014: 201 miliárd eur)
• Multi-asset a likvidné alternatívne stratégie pokračovali v silnej rastovej trajektórii

28.1.2016


Šesť cenných kovov v súťaži Zlatá minca pre Pioneer Investments

Investičná skupina Pioneer Investments v SR sa s tromi prvými priečkami stala najúspešnejším správcom podielových fondov v prestížnej súťaži finančných produktov Zlatá minca 2015. Obsadila prvé priečky v kategóriách Akciových, Dlhopisových a Zmiešaných fondov a ďalej získala striebornú mincu medzi Fondami fondov a dve bronzové umiestnenia - v kategórii Peňažných fondov a fondov krátkodobých investícií a tiež v Investičnom bankovníctve vďaka programu pravidelného investovania RYTMUS.

21.12.2015


Výhľad Pioneer Investments na rok 2016: cyklický rast pri slabšom ekonomickom raste


• Obozretnosť vzhľadom na geopolitické riziká
• Mierne pozitívny výhľad na rizikové aktíva, obzvlášť akcie, vidíme však aj silnejúce riziká „extrémnych udalostí“
• Kľúčom k dosiahnutiu výnosov v tomto období bude kvalitný fundamentálny prístup spolu s robustným risk manažmentom


Skupina Pioneer Investments zverejnila globálny výhľad na rok 2016, v ktorom hodnotí kľúčové ekonomické a trhové veličiny. Firma predpovedá v roku 2016 zložité prostredie pretrvávajúceho slabého ekonomického rastu spolu s obavami o geopolitické riziká a zlyhania hospodárskych politík jednotlivých ekonomík, ktoré čelia štrukturálnym zmenám a nedostatku likvidity.

7.12.2015


Rozhodnutie o technickej prestávke

Predstavenstvo spoločnosti Pioneer Asset Management, a.s. rozhodlo, že sa dňa 31. 12. 2015 uskutoční z technických dôvodov technická prestávka.

Dňa 31. 12. 2015 nebude spoločnosť Pioneer Asset Management, a.s. vykonávať investičnú službu prijímania a predávania pokynov týkajúcich sa zaknihovaných cenných papierov kolektívneho investovania a investičnú službu vykonávania pokynov týkajúcich sa zaknihovaných cenných papierov kolektívneho investovania na účet zákazníka, ktorou sa rozumie predanie pokynu týkajúceho sa týchto cenných papierov prevodnému miestu v zmysle príslušných podmienok.

Ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili v roku 2015, a prajeme Vám veľa úspechov v roku 2016.

        Archív ...

 
   Prístup k elektronickým výpisom
   Komentáre k trhom
   Mapa produktov
   Popis jednotlivých fondov
   Podmienky SR